SKS: Sneker Pan vergroot voorsprong

LEMMER - Wispelturig. Onvoorspelbaar. Enerverend voor spieren en zenuwen. De eerste wedstrijddag op Lemmer kende woensdag een nauwelijks te omschrijven attractiegraad. Vlak voor de massaal valse start ramde It Súdwesthoekster skûtsje bij een wilde vlaag bijna het startschip Zevenwolden. In de wedstrijd een pittige aanvaring van Leeuwarden met Stavoren met een verwonde schippersvrouw als gevolg. En in De Sneker Pan een overwinnaar die van wanten wist.

  Bij een windkracht vier vanuit het noordwesten met een veelvuldig schiftende wind vormde het continue verleggen van de boeien door de wedstrijdorganisatie uit de hoofdstad een uitdaging op zichzelf. De schippers moesten hierdoor elke minuut op scherp staan vanwege het bijsturen van hun koers. De eerste startprocedure leverde spectaculaire beelden op, maar gaf ook meteen de risico’s aan. De giek van It Súdwesthoekster skûtsje veegde bijna de mannen op het startschip van boord. De Akkrumers wisten Zevenwolden ternauwernood te omzeilen. Schutter Peke Ritsma zag het vanaf het bovendek van het startschip verwonderd aan, maar gaf geen krimp. Onverwacht nam Jeroen Pietersma van Drachten na de herstart de leiding vanaf een hoge positie bij de startlijn. Hij wist zich over de eerste twee rakken prima te consolideren met de Jousters op zijn hielen en de Lemsters daar achter. De Sneker Pan snoepte evenwel al in het voordewinds rak de winst weg voor Lemmer. Drachten zakte door het te krap aanzeilen van de bovenwindse boei in de tweede omgang in de zandlopersroute gestaag af. Gerhard Pietersma van Earnewȃld, zesde bij de eerste boeironding, kreeg op dat moment een kanskaart in de schoot geworpen. Terwijl Sneek de hoofdrol overnam, liet Dirk Jan Reijenga van Joure zijn rivaal uit Earnewȃld even een poepje ruiken. Voor het zicht van een afgeladen rondvaartboot met skûtsjefans dwong hij de Earnewȃldsters bijna buiten het wedstrijdveld verder te zeilen. “It fuortbringen’’, zoals het skûtsjevolk deze manoeuvre noemt, werd de Earnewȃldsters net niet fataal. Lemmer, Drachten en Heerenveen kenden in die volgorde toen nog een behoorlijke achterstand op de voorhoede, zodat Gerhard Pietersma zijn aansluiting op de kop behield.   De hitte van de strijd kenmerkte de kop van de vloot, maar opvallenderwijs ook de staart. Bij de opgang van de tweede route ramde hekkensluiter Leeuwarden het skûtsje van Stavoren bij het passeren van de bovenwindse boei. “Jimme moatte in rûntsje meitsje”. Het duurde even voordat de ernst van dit commando doordrong. Zieltogend maakten de hoofdstedelingen een extra rondje. Even later bleek dat hun schippersvrouw verwondingen had opgelopen, zodat er medische hulp moest worden verleend. Ze werd door het reddingschip ter observatie aan wal gebracht. Voor de Meeterfamilie eindigde de dag bedroevend: Leeuwarden met Siete Ezn. Meeter als elfde, Huizum met Lodewijk Hzn. Meeter als dertiende en Akkrum met Pieter Ezn. Meeter als een door niemand verwachte drager van de rode lantaarn. De Akkrumers, tot deze dag kanshebber voor het erepodium bij het eindklassement, kwamen niet hoger dan een negende positie in de wedstrijd. Daarentegen klasseerden de broers Jan Dirk Reijenga van Joure en Alco van Heerenveen zich hoog op het water waarmee ze vanaf hun jeugdperiode het meest vertrouwd zijn. Jan Dirk, de enige die zich per campingfiets bij de routebespreking meldde, gaf over alle routes zijn tweede positie niet prijs. Alco klom vanaf een achtste positie bij de eerste boeironding al naar een vijfde in het derde rak. Hij moest ten gunste van Drachten in de tweede omgang even een veer laten, maar stootte daarna weer door ten nadele van Jeroen Pietersma.   De 78-jarige Frans Hoekstra uit Drachten beleefde met de prestaties van Jeroen Pietersma een puike dag. Hij is al ruim vijftig jaar donateur van ‘De Twee Gebroeders’ van Drachten. “Myn soan, dy’t no 49 jier is, hat oait les hȃn fan de soan fan ȃld-skipper Hattum Hoekstra dy’t leraar wie”. Bij het donateurzeilen op dit skûtsje is hij jarenlang van de partij geweest bij het werkend volk. “Ik haw alles wol yn ‘e hȃn hȃn: it grutseil, de fok en it swurd”. Wat hem het meest aanspreekt, is de nauwe band tussen donateurs en schippers. “Doe’t Aldert Visser noch op Earnewȃld sylde, joech hy my altyd in hantsjeklap as hy mei syn skûtsje flakby ús kruser farde. Wy leine mei in Doerakkruser altyd hiel tichtby it wedstriidfjild. Sa’n hantsjeklap middenyn in wedstriid, dat docht jin wol wat……”. Uitslag negende SKS-wedstrijd: 1. Sneek, Douwe Jnz. Visser; 2. Joure, Dirk Jan Reijenga; 3. Earnewȃld, Gerhard Pietersma; 4. Lemmer, Albert Jnz. Visser; 5. Heerenveen, Alco Reijenga; 6. Drachten, Jeroen Pietersma; 7. Grou, Douwe Azn. Visser; 8. Drachten, d’Halve Maen, Berend Mink; 9. Langweer, Johannes Hzn., Meeter; 10. Stavoren, Auke de Groot; 11. Leeuwarden, Siete Ezn. Meeter; 12. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen; 13. Huizum, Lodewijk Hzn. Meeter; 14. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter. Voorlopig eindklassement na aftrek van de slechtste wedstrijd: 1. Sneek, Douwe Jzn., Visser, 23,7; 2. Earnewȃld, Gerhard Pietersma, 27,7; 3. Lemmer, Albert Jzn. Visser, 39; 4. Grou, Douwe Azn. Visser, 41,9; 5. Akkrum, Pieter Ezn. Meeter, 43,4; 6. Drachten, Jeroen Pietersma, 43,9; 7. Langweer, Johannes Hzn. Meeter, 54,9; 8. Stavoren, Auke de Groot, 56; 9. Joure, Dirk Jan Reijenga, 59; 10. Drachten, d’Halve Maen, Berend Mink, 68; 11. Leeuwarden,. Siete Ezn. Meeter, 71; 12. Heerenveen, Alco Reijenga, 74; 13. Woudsend, Teake Klaas van der Meulen, 81; 14. Huizum, Lodewijk Hzn. Meeter, 85 (Tekst: Jelle Raap/foto’s: Jelle Raap en Jan van der Werf)