Veilige bermen in Fryslân

LEEUWARDEN - Langs de provinciale wegen in Fryslân staan op verschillende plaatsen bewegwijzeringsmasten en andere obstakels te dicht op de weg. Dit kan zorgen voor onveilige situaties voor de weggebruiker. De komende maanden gaat de provincie Fryslân deze obstakels verplaatsen, vervangen of afschermen.

De obstakels staan in de zogenaamde ‘obstakelvrije zone’. Deze zones zijn nodig om het verkeer de ruimte te geven om bermen te gebruiken als vluchtplaats of om (stuur)fouten te herstellen. Op 12 december startte de aannemer met het verplaatsen en vervangen van bewegwijzeringsborden. Bewegwijzeringsborden Met bewegwijzeringsborden worden de grote blauwe vierkante (voormalig ANWB) borden bedoeld. Een aantal van deze borden zijn bevestigd op stalen masten en staan in sommige gevallen te dicht op de weg. Indien er voldoende ruimte is, verder van de weg af, verplaatst de aannemer de masten. Wanneer verplaatsen niet mogelijk is, worden de borden ‘vergevingsgezind’ gemaakt: de borden komen op een frame te staan. De buizen van dit frame buigen mee bij een botsing. Hierdoor verkleint de kans op letsel. 30 miljoen voor veilige wegen De provincie stelde eind juni 30 miljoen euro extra beschikbaar voor het veiliger maken van de wegen in Fryslân. Dit gebeurde mede naar aanleiding van een onderzoek van de ANWB. De provincie benoemde ruim 70 trajecten, kruispunten en oversteken die voor het einde van de coalitieperiode veiliger moeten zijn. Ook het verbeteren van de markering en het veiliger maken van bermen hoort hierbij. Op www.veiligewegen.frl staat een overzicht met alle maatregelen.