En door | Weblog burgemeester Fred Veenstra

Burgemeester Veenstra van De Fryske Marren schrijft wekelijks een weblog. Daarin gaat hij in op zaken die spelen in de gemeente of betrekking hebben op DFM. Hieronder zijn tekst.

Het was een bijzondere gebeurtenis dinsdagavond in het gemeentehuis. Tijdens een vergadering van de gemeenteraad werd ik opnieuw geïnstalleerd als burgemeester van De Fryske Marren. Maar in de raadzaal waren maar heel weinig mensen, alleen degenen die een aandeel in het gebeuren hadden.

Het was een digitale vergadering, bijna iedereen zat thuis achter het computerscherm. Desondanks was het een plechtig moment. En het afleggen van de eed ten overstaan van de Commissaris van de Koning bepaalde mij opnieuw bij de taak die ik op mij neem. Ik heb gezworen trouw te zijn aan de Grondwet, de wetten na te komen en mijn plichten als burgemeester naar eer en geweten te vervullen.

Toespraken


In een aantal toespraken werd teruggekeken op de afgelopen periode van zes jaar. Enkele hoogtepunten en dieptepunten uit deze jaren kwamen voorbij. En er werden positieve woorden gesproken over de manier waarop ik in deze eerste periode mijn functie heb geprobeerd uit te voeren. Woorden waar ik altijd enigszins ongemakkelijk van wordt. Is het immers dankzij mij of ondanks mij dat er goede dingen gebeuren in onze gemeente?

In één van de toespraken kwam aan de orde dat ik zo nu en dan “contrair mag gaan” en een andere spreker benadrukte dat ik soms via een dissonant probeer tot harmonie te komen. Laten we het er maar op houden dat je door het stellen van kritische vragen of door een probleem van een andere kant te bekijken soms tot betere besluiten komt.

Tijd is omgevlogen

De eerste periode van zes jaar is nu voorbij. En terugkijkend is die omgevlogen. Er is in de Fryske Marren veel gebeurd en we hebben als gemeente een mooie ontwikkeling doorgemaakt van een gemeente die net uit een herindeling was ontstaan naar een zelfbewuste gemeente die flink op weg is naar volwassenheid en een goede positie in de bestuurlijke omgeving heeft kunnen innemen.

Natuurlijk kunnen dingen altijd beter. En dat is de opdracht waar ik de komende tijd mee vooruit kan. Weer door met het werk op het terrein van openbare orde en veiligheid, het verder werken aan de dienstverlening van de gemeente, het aanwezig zijn bij hoogte- en dieptepunten in de samenleving, het vertegenwoordigen van de gemeente in allerlei bijeenkomsten. Maar vooral ook doorgaan met de gesprekken met inwoners over onderwerpen die hen bezig houden.

Ik zal me ook de komende jaren met alles wat ik in mij heb inzetten voor onze mooie gemeente en haar inwoners.