Altijd reuring Onder de Hoek in Lemmer

Lief en leed wordt Onder de Hoek met elkaar gedeeld en nieuwtjes worden gretig uitgewisseld. Onder de Hoek is al decennia dé ontmoetingsplek van Lemmer. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat verzamelen Lemsters zich in het centrum van het dorp.

Volgens de overlevering werd de naam ‘Onder de Hoek’ bedacht omdat de plek op de hoek lag tussen de Skansbrêge en de Blokjesbrêge. De Leeuwarder Courant schreef op 14 juli 1984: ‘Troch it oanlizzen fan ‘e Ofslûtdyk binne de fiskerslju út De Lemmer weirekke, en troch it tichtsmiten fan ‘e Fiskersbuorren op ‘e Lemmer is de Skansbrêge ek ferdwûn. ‘Onder de Hoek’ is lykwols in fêst plak bleaun foar de Lemsters.’