Stichting Westermeer kent subsidie toe aan Langweerder Molen en Jouster Fanfare

Stichting Westermeer heeft in haar vierde vergadering van 2021 in totaal 16.000 euro subsidie toegekend aan twee projecten.

Voor de restauratie van de polder- en korenmolen 'Sweachmermole' te Langweer is aan Stichting tot het instandhouden van de Langweerder Molen een bijdrage van 15.000 euro beschikbaar gesteld. Aan de Christelijke Muziekvereniging Jouster Fanfare heeft Stichting Westermeer 1.000 euro toegekend voor de organisatie van het Galaconcert Kerst 2021 (tevens jubileumconcert 60 jaar bestaan muziekvereniging) op 18 december 2021 in Sportfun te Joure.

De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân en Terherne. De Stichting Westermeer heeft jaarlijks ongeveer 180.000 euro beschikbaar voor het verlenen van subsidies.