HR-dienstverlener: wat is de moeite waard om te implementeren?

Aangeboden door: HR Navigator

Administratieve activiteiten en HR diensten kunnen voor elke onderneming veel kosten en inefficiënties met zich meebrengen. Vooral op het gebied van personeelsbeheer en arbodienst zijn er veel bureaucratische verantwoordelijkheden.

Ze zijn ofwel belastend voor de loonlijst, omdat je werknemers nodig hebt die zich met specifieke zaken bezighouden, of ze schaden de productiviteit van mensen die zullen afwijken van wat ze eigenlijk zouden moeten doen om hun verplichtingen na te komen, en daarom is uitbesteding essentieel.

In die zin kan een HR-dienstverlener een uitstekend alternatief zijn. Wanneer je een instelling leidt waar tijd en middelen beperkt zijn, is het laatste wat je wilt jouw aandacht afleiden van de hoofdzaak van het bedrijf. Je moet je personeel bezig houden met wat waarde toevoegt.

Vooral wat de typische functies van de personeelsafdeling betreft, kan het uitbesteden van HR diensten jouw administratieve werklast verminderen en tijd vrijmaken voor jouw werknemers, zodat je zich op jouw bedrijfsdoelstellingen kunt concentreren. Bekijk in dit artikel wanneer en hoe deze optie interessant wordt voor jouw bedrijf!

Waarom rekenen op een HR-dienstverlener

Uitbesteding is de commerciële praktijk waarbij een extern bedrijf wordt ingehuurd om diensten te verrichten en functies over te nemen die normaliter intern door de werknemers van de uitbestedende instelling worden vervuld. In het algemeen wordt het goedgekeurd als een kostenbesparende maatregel, maar het moet ook worden geëvalueerd als een alternatief om de efficiëntie te verhogen.

Outsourcing wordt sinds het begin van de jaren negentig erkend als een bedrijfsstrategie en is een realiteit geworden die door grote ondernemingen en kleine bedrijven over de hele wereld wordt toegepast. Het is een proces dat de toewijzing van middelen bevordert om de prestaties te verhogen.

Het is echter van belang te benadrukken dat de uitbesteding betrekking moet hebben op de activiteit en niet op de arbeidskrachten, omdat volgens de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie geen enkele persoon als koopwaar kan worden behandeld. Onder outsourcing wordt derhalve verstaan het verrichten van een of meer diensten en het ter beschikking stellen van werknemers via een gecontracteerde onderneming.

Welke activiteiten uit te besteden in HR?

Als je nog niet serieus hebt nagedacht over outsourcing, is de verscheidenheid aan taken die aan een partner kunnen worden overgedragen, enorm. Op het HR navigator platform kunt je een vergelijking maken tussen de belangrijkste HR dienstverleners op de markt.

Een HR-outsourcing bedrijf is in staat de arbodienst te beheren, de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op te stellen, het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) en het Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) te ontwikkelen. Je kunt zelfs een beroep doen op gespecialiseerde leveranciers - het is niet nodig alle functies aan één bedrijf uit te besteden.

HRM software in de context van personeelsbeheer

HRM software is een concept dat is ontstaan als gevolg van de digitale revolutie die de wereld en ook de activiteiten in bedrijfsomgevingen heeft getransformeerd. Vandaag de dag beschikken wij over een groot aantal technologieën die ons helpen onze taken in grotere aantallen en met grotere precisie uit te voeren.

Met deze evolutie kunnen bedrijven zich meer richten op de ontwikkeling van mensen en de organisatie zelf, en beter inzicht krijgen in individuele behoeften en interesses.

Met andere woorden, het systeem voert het zwaarste deel van het werk uit, en de leverancier moet ervoor zorgen dat alles gebeurt zoals verwacht. Jouw team krijgt de intelligentie die bij het proces betrokken is en zo is er meer zekerheid en garantie dat de activiteiten gebeuren zoals je verwacht.

Als het bijvoorbeeld gaat om personeelsbeheer, zoals de registratie van werknemers en de loonadministratie, biedt zelfbeheer een instrument dat flexibel is en zich aan jouw behoeften aanpast. Op die manier kan je of iemand van jouw team het systeem bedienen en alle aanvragen van het voordeel genereren, via het platform zelf.

Hoe kies je een leverancier?

Vaak kiezen wij, door de hoeveelheid problemen die wij dagelijks ondervinden, voor een uitbestede leverancier zonder de juiste afweging te maken. We willen gewoon iemand vinden die ons kan helpen, maar dit kan tot fouten leiden. Het is dus absoluut belangrijk dat het keuzeproces op een veilige en rationele manier verloopt.

Op de website van HR Navigator vindt je de beste HR-leveranciers op de markt en kunt je rekenen op gespecialiseerde professionals voor de juiste uitwerking van programma's als PMO, PAGO en ri&e. Zo waarborgt je de gezondheid en veiligheid op de werkplek en vermijdt je mogelijke boetes en straffen. Bovendien wint jouw bedrijf aan erkenning bij klanten die steeds meer geïnteresseerd zijn in het kopen van diensten en producten van leveranciers die goede arbeidspraktijken ontwikkelen.