Bouw zonnepark Lemsterhoek van start

GroenLeven is gestart met de bouw van zonnepark Lemsterhoek nabij Lemmer. Met 58.000 zonnepanelen zal hier duurzame stroom opgewekt worden voor een groot deel van Lemmer.

Voor gemeente De Fryske Marren is de komst van het zonnepark een aanzienlijke bijdrage aan de duurzame doelstellingen van de gemeente. Wethouder Frans Veltman: ,,Naast zon op daken, ontkomen we niet aan zonnevelden om al het elektriciteitsgebruik van inwoners en ondernemers duurzaam op te gaan wekken. Dit zonnepark levert een substantiële bijdrage aan de verduurzaming van onze gemeente.”

Landschappelijke inpassing

Het zonnepark wordt gebouwd op een locatie die door de natte ondergrond minder geschikt is voor landbouw. Door hier een zonne-energiebron te realiseren krijgt deze locatie een invulling. In samenspraak met de gemeente en de provincie is gekozen voor een aantal natuurlijke toevoegingen aan het zonnepark, zodat het goed in het landschap ingepast wordt. Zo worden er rietkragen geplant aan de noordzijde van het zonnepark. Hier worden geen andere gewassen geplant; na onderzoek is gebleken dat dit de aanwezige ecologie kan verstoren. Verder wordt er voorzien in ecologische ondersteuning om het veenlandschap in stand te kunnen houden.

Participatie

Er is een participatieovereenkomst gesloten met de gemeente. Hierin is opgenomen dat alle omwonenden binnen een straal van 350 meter een voordelig zonnepanelen en een omvormer kunnen aanschaffen. Met energiecoöperatie Gaasterland is een intentieovereenkomst gesloten voor lokale afname van groene stroom uit het park. Aan de noordzijde van het zonnepark wordt een gedeelte van het zonnepark gebouwd voor de energiecoöperatie. Deze kan dit gebruiken om groene stroom op te wekken met eigen leden, volgens de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE, voorheen Postcoderoos).

Tjebbe Dijkstra, bestuurslid van Energiecoöperatie Gaasterland en Omstreken, verheugt zich op de komst van de nieuwe zonnebron. ,,Dit wordt het derde zonne-energieproject van onze coöperatie, waarmee we groene stroom zullen produceren voor onze deelnemende leden. Een mooie, duurzame stap.”