Weblog burgemeester Veenstra | Wikselwurk

Burgemeester Veenstra van De Fryske Marren schrijft wekelijks een weblog. Daarin gaat hij in op zaken die spelen in de gemeente of betrekking hebben op DFM. Hieronder zijn tekst.

We zullen het samen moeten doen. Wanneer we er voor willen zorgen dat onze gemeente een actieve, noflike en kleurrijke gemeente is en blijft, dan kan dat niet alleen vanuit het gemeentehuis worden uitgevoerd. En het gemeentebestuur wil het ook helemaal niet alleen doen.

Er is tegenwoordig maar één manier om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken, en dat is samen.

Soms op initiatief van inwoners en dan doet de gemeente mee en soms op initiatief van de gemeente, maar dan wel samen met inwoners en verenigingen.

We doen dat al bij verschillende projecten. Denk aan de ontwikkelingen rond het Tsjûkemar, waarbij de Club van Aanjagers een grote rol speelt, of aan het Brûsplak in Joure met de verenigingen die het initiatief namen. En ook in Balk komt er een project voor sport en cultuur op gang.

We hebben dus al geoefend, maar het kan en moet nog beter. De wisselwerking tussen inwoners en gemeente kan misschien bij veel meer taken en projecten een grotere rol gaan spelen. Daar gaan we de komende tijd mee aan de slag. Vanuit de gemeente hebben we daar inmiddels al via ons inwonerspanel aan de ruim 1000 deelnemers gevraagd hoe zij hierover denken.

De betrokkenen bij een aantal projecten uit de afgelopen tijd hebben we gevraagd naar hun ervaringen.

Met de gemeenteraad gaan we in gesprek over de verschillende rollen die raad, college én inwoners hebben of kunnen hebben. Maar heel belangrijk is dat we van inwoners zelf, van u dus, horen hoe men erover denkt.

Wat vindt u ervan om meer betrokken te worden bij het werk van de gemeente? En zou dat dan om zaken in de hele gemeente moeten gaan of alleen in uw eigen omgeving? En bent u bereid om uw eigen deskundigheid in te zetten als de gemeente daar beter van zou kunnen worden? Zou je gemeentelijke plannen goed met de dorpsbelangen moeten bespreken en dan ook een groter belang hechten aan hun mening wanneer een besluit door de gemeenteraad moet worden genomen? In andere gemeenten is wel eens geëxperimenteerd met groenonderhoud door inwoners van een dorp of wijk. Ook bij ons zijn er op dit moment allerlei groenprojecten op initiatief van inwoners. Is dit iets om op grotere schaal te doen?

De komende weken gaan we met inwoners in gesprek. Al dit soort vragen, en nog veel meer, kunnen aan de orde komen. In zes bijeenkomsten, digitaal en fysiek, hopen we zoveel mogelijk mensen te ontmoeten om het goede gesprek te voeren over de wisselwerking tussen gemeente en inwoners. Via onze website kunt u zich aanmelden voor één van deze bijeenkomsten.

Ik hoop dat er zoveel mensen en verenigingen zich aanmelden om mee te komen praten dat we aan die zes bijeenkomsten niet genoeg hebben. En ik hoop dat de deelnemers geïnspireerd raken door elkaars verhalen. Verhalen die ervoor zullen zorgen dat de gemeente een stap verder komt. Verder in de samenwerking met iedereen binnen De Fryske Marren.

Weer een stap op weg naar die actieve en noflike gemeente waarin we de zaken samen oppakken.

(Tekst burgemeester Fred Veenstra)