College van B en W wil op weg naar groenvisie peiling houden onder inwoners De Fryske Marren

REGIO Het college van B en W zegt in het tweede kwartaal van dit jaar een peiling te willen houden onder inwoners van De Fryske Marren over hoe zij de groeninvulling in de gemeente willen zien. De peiling moet volgens het college mede de basis vormen voor de Groenvisie 2021-2026.

Van inwoners zegt het college te willen weten hoe zij denken over het openbaar groen en waar zij graag willen dat er meer aandacht aan wordt besteed. ,,Het einddoel is een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving met voldoende groen, waar inwoners zich prettig bij voelen”, aldus het college.

De groenvisie en de vragenlijst van de peiling gaan in op thema’s zoals: biodiversiteit klimaatadaptatie en inwonersparticipatie.