Siemen en Hiltje 65-jaar getrouwd: ‘Noch sa ferlyfd as wat’

JOURE Siemen Woudstra (87) en Hiltje Woudstra-Waterlander (88) vierden 7 juni een bijzonder jubileum. Het echtpaar stapte 65 jaar geleden in het huwelijksbootje. Vanwege corona was de viering in kleine zetting maar mét bezoek van burgemeester Fred Veenstra.

De echtelieden zijn heel blij met hun briljanten huwelijk. Het tweetal was er jong bij, vertellen ze. ,,Mar wy hawwe earst fiif jier ferkearing hân, foardat wy binne troud”, vertelt Woudstra. In de kerk in Heerenveen sloeg de vonk over, zegt Woudstra-Waterlander. ,,Wy seagen elkoar sa no en dan yn de eagen en doe tocht ik: ‘Dy stiet jûn foar de doar’.” Op de Dracht in de stad nam Woudstra vervolgens het initiatief en sloeg ‘gewoan in earm om har hinne’. Het duo is 70 jaar later ‘noch sa ferlyfd as wat’.

Woudstra is geboren in Oranjewoud en Woudstra-Waterlander in Oudehaske. In die laatste plaats heeft het echtpaar jarenlang gewoond. Woudstra heeft 44 jaar als chef blaasinstrumenten gewerkt bij Van der Glas Muziekinstrumenten in Heerenveen. Daarnaast speelde hij ook in de Brassband Pro Rege in de stad. Waterlander deed veel werk in de huishouding bij mensen in de buurt. Ook hielp ze bij haar ouders in de huishouding, zodat haar moeder kantoorwerk kon doen voor het timmerbedrijf van haar man. Inmiddels woont het echtpaar al weer 37 jaar in Joure.

De familie Woudstra is de afgelopen 65 jaar flink uitgebreid. Het echtpaar kreeg twee dochters, vier kleinkinderen en acht kleinkinderen. Helaas kunnen die vanwege corona niet allemaal langskomen. Het echtpaar viert een bescheiden feestje. Maar dat de burgemeester langskwam, vond het echtpaar een grote eer. ,,Hy is ek organist, krekt as ik”, vertelt Woudstra. ,,Wy hienen gelyk in klik.”