FNP verzoekt college van B en W om stekken en barricades bij wandelpad aan de Omkromte te verwijderen

JOURE De FNP De Fryske Marren heeft het college van B en W vragen gesteld omtrent het wandelpad aan de Omkromte in Joure.

De partij wil van het college weten welke stappen zij heeft genomen nadat de raad van De Fryske Marren op 28 oktober 2020 besloot om het wandelpad toegankelijk te houden voor iedereen.

,,De fraksje freget it Kolleezje om earst yn elk gefal de stekken en oare barrikades fuort te heljen, sa dat it paad wer troch kuierders brûkt wurde kin”, zegt FNP-fractielid Gerda de Vries. Als dat is gebeurd, kan de gemeente volgens De Vries in overleg met omwonenden om het wandelpad in oude glorie te herstellen.