6049,96 euro aan subsidies vanuit Sportakkoord uitgekeerd aan verenigingen uit De Fryske Marren

REGIO Vanuit het Sportakkoord waar de gemeente De Fryske Marren in september 2020 mee is gestart om te komen tot een lokaal Sport- en Beweegakkoord is voor in totaal 6049,96 euro uitgekeerd aan diverse verenigingen.

De subsidies zijn toegekend aan de volleybalclub VC Joure, gymnastiekvereniging Pegasus Lemmer, de Reddingsbrigade Lemmer, gymnastiekvereniging De Wâlde uit Elahuizen en SportXperience Bakhuizen.

VC Joure kreeg 3.025,36 een bijdrage voor een tijdelijke lichtinstallatie om buitentrainingen mogelijk te maken. Ook andere verenigingen kunnen gebruik maken van de lichtinstallatie.

De Reddingsbrigade Lemmer kreeg 1.430,70 voor de aanschaf van portofoons voor ondersteuning tijdens (sport)evenementen.

Turn- en gymnastiek vereniging Pegasus Lemmer kreeg 746,95 euro voor de aanschaf van buitensportmaterialen.

Gymnastiekvereniging De Wâlde uit Elahuizen kreeg 746,95 voor de aanschaf van buitensportmaterialen.

SportXperience Bakhuizen tenslotte, kreeg 100 euro voor het opzetten van buitensportactiviteiten.

Regiegroep

Jaarlijks kan de regiegroep voor 30.000 euro aan subsidies verstrekken aan initiatieven die het sporten en bewegen in gemeente De Fryske Marren stimuleren.

De regiegroep zelf komt een keer per kwartaal bij elkaar om de aanvragen te beoordelen. Voor meer informatie zie sportbedrijfdefryskemarren.nl/sportakkoord.