Sociaal Werk De Kear en UP! houden telefonische groepsgesprekken voor ouderen en mantelzorgers

REGIO Sociaal Werk De Kear houdt dinsdag 25 mei van 9.30 tot 11.30 uur in samenwerking met UP! telefonische groepsgesprekken voor ouderen en mantelzorgers. Het thema is: ‘Vriendschap’.

De groepsgesprekken moeten ouderen en mantelzorgers in staat stellen om in deze tijd toch leeftijdsgenoten te kunnen ontmoeten en om de zinnen even te verzetten via een telefonisch groepsgesprek over wezenlijke onderwerpen.

Aan een gesprek kunnen maximaal zes personen deelnemen. Een gesprek duurt ongeveer vijfenveertig minuten. Als een groep daar behoefte aan heeft, kan iedereen elkaar weer treffen in een volgend gesprek. Uitgangspunt is dat iedereen in de eigen taal kan meedoen.

Deelname is gratis. Meedoen kan door contact op te nemen met Tanja Kombrink via 06-30295960 of t.kombrink@sociaalwerkdekear.nl of met Francien Bekius via f.bekius@sociaalwerkdekear.nl of via 06-51291163.

Up!~is een landelijke beweging die mensen op een persoonlijke, realistische manier met elkaar in gesprek wil brengen over belangrijke en zingevende thema’s die ertoe doen als je ouder wordt.