FOTO'S | Bloembakken met geraniums sieren Midstraat Joure op. 'Mogelijk jaarlijkse actie'

JOURE Alle lantaarnpalen in de Midstraat worden vrijdag voorzien van bloembakken met geraniums. Daarnaast worden extra lantaarnpalen geplaatst aan de Merk, met als doel om de hele winkelstraat op te fleuren voor Jousters, winkelend publiek uit andere plaatsen en voor toeristen. Dat is een intitiatief van de winkeliersvereniging.

De bloembakken blijven in elk geval tot het einde van de zomer hangen en worden geplaatst en onderhouden door bloembakkenspecialist Entree Vert. „We gaan bekijken of we er een jaarlijks iets van kunnen maken”, zegt centrummanager Jitske Sibbald.

De bloembakkenactie zelf kwam tot stand na een toezegging van de gemeente De Fryske Marren om eerdaags alle prullenbakken en bankjes in de Midstraat schoon te maken. „Vanuit de gemeente kwam het tegenverzoek om de Midstraat op te fleuren”, zegt Sibbald.

Voordat de bloembakken worden bevestigd, worden de al aanwezige lantaarnpalen schoongemaakt door ondernemers zelf. Zij dragen ook bij aan het mogelijk maken van de bloembakken. 

Daarnaast is voor de actie subsidie ontvangen vanuit de Friese Retailaanpak van de provincie Friesland, die is bedoeld om de winkelgebieden in Friesland meer toekomstbestendig en aantrekkelijk te maken voor bezoekers. In totaal is daarvoor 950.000 euro beschikbaar. Niet bekend is hoeveel de Jouster middenstand heeft ontvangen.

(Tekst Jitze Hooghiemstra)