Westermarskoalle in Joure wordt uitgebreid

JOURE De Westermarskoalle in Joure wordt uitgebreid. Het werk begon afgelopen week.

De basisschool krijgt er twee lokalen bij, evenals een leerplein voor de onderbouw en een leeratelier/praktijkruimte. De verbouwing is naar verwachting in de herfstvakantie gereed.

Ook in 20216 werd de school aan de Elias Annes Borgerstraat verbouwd. Doordat het leerlingenaantal is gegroeid, werd er een geïmproviseerd klaslokaal binnen de school gecreëerd. Daarnaast werd op het schoolplein een tijdelijke unit geplaatst om voldoende ruimte te kunnen bieden aan de leerlingen.

,,Door deze uitbreiding kan de Westermarskoalle toekomstgericht onderwijs bieden in de breedste zin van het woord. De komende tijd wordt verder gewerkt aan modern en open onderwijs gericht op dynamiek en talenten van kinderen”, zegt Bert Kampherbeek, directeur van de OBS Westermarskoalle.