Recensie: Een ode aan Friesland in ‘De Friezen’

REGIO De opa van Flip van Doorn werd geboren in Dokkum, de stad die hij wegens een verhuizing al op jonge leeftijd verliet. Later zou hij in de Achterhoek komen te wonen. Zijn hele leven droeg opa Friesland in zijn hart mee.

Als het maar even kon vertelde hij zijn kleinkinderen over de geschiedenis van Friezen en van zijn Friese familie. Ook maakte hij uitstapjes met hen naar onze provincie. Dat zijn kleinzoon Flip en zijn gezin zich vele jaren later vanuit de Randstad in Friesland in IJlst vestigden zou hem deugd gedaan hebben.
Journalist Van Doorn verdiepte zich in de Friese geschiedenis en schreef daarover een meeslepend boek: ‘De Friezen’. 

Flip van Doorn: ‘De Friezen’. Thomas Rap. ISBN 978 94 004 0768 8.
Eenmaal neergestreken in Friesland maakte Flip van Doorn in totaal elf reizen, die zich van de Noord-Duitse kust tot aan Rome uitstrekten. Alles wat maar enigszins in verband kan worden gebracht met Friesland wordt vol verve verhaald in elf hoofdstukken.

Vertrekpunt Leeuwarden blijkt na ongeveer 400 pagina’s ook weer de eindbestemming te zijn.

Zoals Van Doorn het verwoordde: “Mijn zoektocht door Friesland was als een steen die ik in de vijver gooide en die vanuit het midden steeds wijder kringen veroorzaakte” om te vervolgen met: “Fries ben ik, niet omdat veel van mijn voorouders uit Friesland komen, maar omdat ik net als de alleroudsten van die voorouders in alle vrijheid besloten heb me er te vestigen en deel uit te maken van de gemeenschap.”

Eens besloeg Friesland, Magna Frisia, de huidige provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Friesland, Groningen en de regio Oost Friesland in Duitsland tot aan de oevers van de Wezer.

Het land komt tot leven door de beschrijvingen die we krijgen van het oude landschap, de stormvloeden die het land teisterden, ruilverkaveling en de veenafgravingen.

Het leven op de terp, het middelpunt van Friesland: Aegum, de geschiedenis rond de Friese vlag, het geheimzinnige Oera Linda-boek, dichter-wetenschapper Obe Postma die de ontginning van het Friese kustgebied “mânsker as piramidebou” vond, Reve in Greonterp, de geschiedenis van Us Mem, Us Heit en Us Bern, de beelden in Leeuwarden, en het Dokkumer Lokaaltsje, allemaal komen we ze tegen in ‘De Friezen’. 

‘De Friezen’ is een all round boek geworden over het Friesland van toen en nu. Door het reizen te beschrijven en aan te vullen met bijzonderheden over omgeving, geschiedenis, en bovenal de bewoners is het lezen een waar genoegen! Een boek dat in deze opzet enig is in zijn soort!

(Tekst Koos Schulte)