PvdA: ‘Vernoem nieuwe straten in De Fryske Marren naar verzetsvrouwen uit WOII”

REGIO Wietze de Haan, fractievoorzitter van de PvdA De Fryske Marren heeft het college van B en W gevraagd om straten in de oude gemeente Lemsterland te noemen naar Willy van der Gaast en/ of Lena Koopmans. Zij waren koeriersters voor het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Haan zegt zijn oproep te doen omdat de coronatijd het niet mogelijk maakte om uitgebreid stil te staan bij 75ste bevrijdingsjaar. ,,En vaak spreken we als het over het verzet in de Tweede Wereldoorlog hebben over wat mannen daarin hebben betekend. De rol van vrouwen blijft onderbelicht, maar zij hebben een belangrijke rol gespeeld binnen het verzet, ook in onze gemeente De Fryske Marren.”

De koeriersters waren vaak nog jonge vrouwen, die als taak kregen de contacten tussen de verschillende verzetsorganisaties te onderhouden en onder andere om: mensen te waarschuwen om onder te duiken, ervoor te zorgen dat wapens, bonnen, persoonsbewijzen, brieven of ander van belang zijnde spullen werden bezorgd op plekken die het verzet belangrijk vond. Koeriersters werden daarom ook wel ‘Postbodes van het verzet’ genoemd.

Echte naam

Willy van der Gaast haar echte naam was Willemtje van der Gaast. Zij was een boerendochter uit Eesterga. Zij was net als haar nicht Lena Koopmans koerierster en verrichte koerierswerk in de gemeente Lemsterland en daarbuiten verricht.

De Haan: ,,Het zou de gemeente De Fryske Marren sieren om in het 76-ste bevrijdingsjaar aandacht te besteden aan de rol van vrouwen in het verzet en bij het ontwikkelen van (nieuwe) woongebieden te als eerbetoon denken aan naamgeving van strijdbare vrouwen die hun bijdrage aan het verzet en aan de bevrijding van ons land hebben geleverd.”