Wetterskip Fryslân vervangt drie bruggen in Vegelinsoord en knapt brug over vaart langs de Meenscharweg op

VEGELINSOORD Het Wetterskip Fryslân start medio mei met het vervangen van drie bruggen en het opknappen van een brug over de vaart langs de Meenscharweg in Vegelinsoord. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Oosterhuis BV. Het werk is naar verwachting eind november klaar.

De bestaande bruggen zijn ongeveer zestig jaar oud en hebben het einde van hun technische levensduur bereikt. Particulieren en boeren gebruiken de bruggen dagelijks als toegangsweg naar hun woningen en weilanden.

Drie bruggen worden gesloopt en vervangen door nieuwe, bredere bruggen met een ruimere op- en afrit. ,,Zo zijn de bruggen ook geschikt voor grote landbouwvoertuigen. De bestaande brug bij Mienscharweg 15 wordt opgeknapt. Deze brug wordt versterkt, terwijl de toerit wordt verbreed. Tijdens de werkzaamheden blijven de percelen bereikbaar.”

De vier bruggen zijn eigendom van het Wetterskip Fryslân. Die is sinds een paar weken langs de Meenscharweg al bezig met het verleggen van kabels en leidingen. ,,Die aanpassingen zijn nodig voor de bouw en renovatie van de bruggen.”

De drie nieuwe bruggen krijgen een stalen damwand als beschoeiing en een betonnen brugdek met stalen leuningen. ,,De doorvaarthoogte blijft gelijk aan de oude situatie, zodat bijvoorbeeld kanovaarders er onderdoor kunnen blijven varen.”

De twee nieuwe bruggen bij de Meenscharweg 2, 4 en 6 en de huisnummers 10 en 12 worden naast de oude bruggen gebouwd. De oude bruggen worden pas gesloopt als de nieuwe klaar zijn.

,,Zo kunnen bewoners en boeren tijdens de werkzaamheden de oude bruggen als verbindingsweg blijven gebruiken. Bij de brug aan de Mienscharweg 14 en 16 komt een tijdelijke toegangsweg. Hier legt het waterschap vanaf De Dolten langs de vaart rijplaten naar de percelen aan.”

Hinder

Door de werkzaamheden is er volgens het Wetterskip Fryslân hinder niet te voorkomen voor het verkeer dat gebruik maakt van de Meenscharweg. Er wordt plaatselijk eenrichtingsverkeer en een snelheidsverlaging ingesteld. Dat wordt met borden aangegeven.