Joure is Roeken City, maar daar wordt niet iedereen vrolijk van

REGIO Joure mag zich met recht Roeken City noemen, aldus vogelkenner Jan de Jong. De Jouster telde eind maart liefst 672 broedparen in Joure. Maar veel omwonenden zijn helemaal klaar met de beesten: ,,It is onbeheersbaar.”

Jan de Jong becijferde dat het aantal broedparen in Joure de afgelopen zestig jaar flink toegenomen. Op acht plekken telde hij in het dorp grotere of kleinere kolonies. Met bijna 700 broedparen heeft Joure een van de grootste roeken kolonies van Nederland.

Volgens de vogelkenner zijn de beesten erg verspreidt in Joure. ,,Joure hat in ryke historie fan ferstoaring. Troch it ferdriuwen fan de beeten binne se ek op oare plakken kaam”, vertelt hij. Van de Vegelinsweg, Haddraversweg tot Hege Simmerdyk, de zwarte vogel zit overal. ,,Dochs, witte we einliks wenich fan de fûchel”, zegt De Jong. Omdat de vogels hoog in de boom nestelen, kunnen de beesten moeilijk geringd worden. ,,Frûcher gingen wy noch wol mei in ledder de beam yn, mar dat is fjirsten te gefaarlik”, vertelt hij. “Ien ferrot takje en je tûmmelje sa nei beneden.”

Mensen die dicht bij een roekenkolonie in Joure wonen, hebben wat minder op met de vogel. ,,Foarich jier haw wy wol eat minder lêst hân en kinnen we redelijk yn de tún sitte. Mar normaal skiete dy bisten alles ûnder. En dat geschreeuw!” De omwonende wil niet met naam in de krant, maar wil wel zijn verhaal doen. Het aantal roeken “is onbeheersbaar.” Een plan om iets aan de overlast te doen sneuvelde in de gemeenteraad, vertelt de naaste bewoner van een kolonie.

Een omwonende van een kolonie in het centrum van Joure baalt van de overlast van de beesten. Ook deze omwonende wil niet met naam in de krant. ,,Wannear’t ik yn de tûn sit kin ik myn partner amper ferstean troch it geskreeuw.” Bewoners van een nabijgelegen appartementencomplex zitten vanwege de vogels ook niet meer op hun balkon. Een oplossing voor het probleem is lastig, de beesten zijn beschermd. ,,It leafst woe ik dat de bisten mei sêfte hân nei in oar plak waarden brocht, mar dat kin helaas net.”

De Jong erkent ook dat mensen ‘serieus overlast’ kunnen hebben van de vogels. ,,Se sitte bygelyks op de begraafplaats yn ‘e Lemmer. Dat soarget foar in soad rotzooi”, zegt de vogelman. “En dat is dêr dochs wol lêstich wanear’t je in begrafenis hawwe.”

De namen van de omwonenden zijn bekend bij de redactie.