Vrijwilligers Informatie Punt Joure op zoek naar diverse vrijwilligers

JOURE Het Vrijwilligers Informatie Punt Joure, onderdeel van sociaal werk De Kear, is op zoek naar diverse vrijwilligers.

Voor het VIP punt in Joure wordt gezocht naar een vrijwilliger voor het plaatsen en werven van vrijwilligers voor instanties en organisaties. Samen met een collega worden vacatures op de website en social media bijgehouden.

Voor het Leger des Heils wordt een dagcoördinator gezocht, die bij afwezigheid van de coördinator de praktische leiding kan waarnemen.

Tenslotte wordt een vrijwilliger gezocht voor de pr en social media van Ho net yn ‘e kliko! Niet alleen het bijhouden van de Facebookpagina, maar ook meewerken aan de krant en andere social media is onderdeel van de werkzaamheden.

Voor meer informatie zie www.vipdefryskemarren.nl of mail naar vipjoure@sociaalwerkdekear.nl. Bellen kan ook: 06-828 62 360.