Drukte op de volkstuinen in Joure

JOURE Oplopende temperaturen doen tuindersharten sneller kloppen. Zaterdagochtend zijn velen in het spier. Wie een volkstuin zoekt, heeft geluk want twaalf zijn nog vrij.

Volkstuinvereniging Voor Nut en Ontspanning in Joure beheert drie tuinencomplexen in het dorp: Haskerfjild-, Nutstuin- en Molenwegcomplex. In de schaduw van Penninga’s Molen ligt het laatstgenoemde terrein. Het is druk deze ochtend, zes mensen zijn in verschillende tuinen aan de slag. Bestuurslid van de Volkstuinvereniging Chris de Wolf is fanatiek aan het scheppen. Hij maakt ‘regels’, een soort bergruggen, in een deel van zijn tuin voor aardappelen. Een methode met veel voordelen, legt hij uit. ,,Kinst de jirpels ienfâldich sette en út de grûn helje én se hâlde drûge fuotten.”

Twee tuintjes verder doet Onno Regeling het op zijn eigen manier. Hij maakt gaten in de grond met een eeuwenoude aardappelsteker. De aardappel blijkt een favoriet op de tuin, het vergt weinig onderhoud en levert veel op. ,,Wy haw oant maart iten fan de jirpels fan foarich jier”, vertelt hij.

Iedereen heeft zo zijn eigen technieken en je leert ook veel van de ervaren tuinders, vertelt de Jouster. Hij schept zelf een vracht bladeren door zijn tuin als voeding voor de planten. Maar anderen gebruiken (kunst)mest. ,,Ik doch it safolle mooglik biologysk”, zegt Regeling. ,,De griente fan de tún is sa lekker. In hiel grut ferskil mei it wetterige spul út de supermerk.”

Vers

Ze zweren allemaal bij vers op de volkstuin. De meeste tuinders deze zaterdagochtend zijn vijftigplussers. Maar de jongeren hebben ook oog voor gezond eten, zegt De Wolf. ,,Sy haw it allegear drok en dan is in normale tún fan hûndert kante meter te grut.” Je kunt daarom ook een halve, derde of één zesde tuin huren.

Op het Nutscomplex op de kruising van de Harddraversweg en Uilke Boonstralaan is het in tegenstelling tot het Molencomplex rustig. Na goed zoeken blijkt toch een man aan het werk. Een 66-jarige Jouster is behendig in de weer met gieter, emmer en driepuntige krabber.

,,Ik geniet van de rust”, zegt hij. ,,Het werk geeft veel ontspanning.” Vol passie vertelt hij over zijn tuin met onder andere Joegoslavische knoflook, palmkool en Vietnamese pepers. Het werk is ook goed voor je lichaam, zegt hij. „Het levert drie keer energie op: bij het omspitten, werken en eten.”

Of een tuin niet wat voor mij is, vragen alle drie de mannen. „Der binne noch túnen frij”, vertelt De Wolf. „Eltsenien wol dy wol helpe.” Na alle positieve verhalen toch maar nadenken of ik moet aansluiten bij de Volkstuinvereniging.

(Tekst Martijn van Dijk)