Plannen voor multifunctionele ontmoetingsplek voor sport en spel op de ijsbaan in Sintjohannesga

SINTJOHANNESGA Het college van B en W zegt in principe planologische medewerking te willen verlenen voor het realiseren van een multifunctionele ontmoetingsplek voor sport en spel op de locatie van de ijsbaan in Sintjohannesga.

Op 22 oktober 2020 ontving het college van de stichting POES (Plek voor Ontmoeten En Sport) een principeverzoek voor het realiseren van een multifunctionele ontmoetingsplek in het dorp. Die locatie wordt als het aan de stichting ligt geschikt voor: skeeleren, bmx’en en skateboarden, voet- en volleyballen, sportlessen, een (sportieve) ontmoetingsplek voor jongeren en ouderen en geschikt voor een mudrun.

Voor de realisatie heeft de stichting twee plekken op het oog. Dat betreft het perceel achter het wooncomplex De Doarpsfinne en de ijsbaan aan de Kerkhoflaan. De voorkeur van POES gaat uit naar die locatie vanwege de centrale ligging in het dorp en vanwege het feit dat er toch al geïnvesteerd moet worden in de ijsbaan. Onder andere vanwege aanpassing aan de verlichting en de lekkageproblemen van de ijsbaan.

Kosten

De totale kosten van het project bedragen 366.504 inclusief BTW. Door zelfwerkzaamheid denkt de stichting de kosten terug te kunnen brengen naar 289.630 inclusief BTW.

De kosten van de aankoop van de grond zijn daarin nog niet meegenomen. Ook het dekkingsplan is nog niet rond.

De stichting heeft zegt daarnaast mogelijke subsidieverstrekkers in beeld te hebben, maar nog geen aanvragen te hebben gedaan. Mogelijke subsidieverstrekkers zijn onder andere het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Friesland (maximaal 75.000 euro) en het kernenbudget van de gemeente De Fryske Marren (maximaal 30.000 euro).