Gemeente De Fryske Marren roept coronafonds in het leven voor maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk

REGIO Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk uit De Fryske Marren kunnen aanspraak maken op een coronafonds van de gemeente.

Het betreft een noodfonds voor organisaties, verenigingen en stichtingen die door de coronatijd in hun voortbestaan worden bedreigd of hun dienstverlening moeten aanpassen en hier geen andere steun voor kunnen krijgen.

Met de ondersteuning zegt de gemeente de schade door de coronapandemie voor de gemeenschap te willen beperken en de nadelige gevolgen te willen herstellen. De subsidie is per aanvrager maximaal honderd procent van het coronanadeel.

Via een aanvraagformulier kan de subsidie worden aangevraagd tot 1 juli. Wel zijn er diverse voorwaarden aan verbonden.

Het formulier en de voorwaarden staan op www.defryskemarren.nl.