Foto’s en video | Hobbe van Baerdt Kerk gestript voor aanleg nieuwe vloerverwarming. Vrienden willen bredere inzet markante Jouster kerk

JOURE - De Hobbe van Baerdt Kerk in Joure wordt momenteel voorzien van nieuwe vloerverwarming. De aanleg ervan begon 5 februari en is nodig omdat er bij de vorige vloerverwarming rond 2014 niet te repareren breuken waren ontstaan door het verzakken van de vloer van de markante kerk. De verwachting is dat het werk eind juli gereed is.

anwege de nieuwe vloerverwarming is de beeldbepalende kerk in de Midstraat een grote bouwput. Zo is nagenoeg het complete interieur verwijderd en ligt dat opgeslagen bij transportbedrijf Hoekstra in Sneek. Daarnaast zijn op de zerken van de naamgevers en stichter van de kerk, de familie Van Baerdt, na, bijna alle andere vloerdelen verwijderd. Die liggen genummerd en gestapeld op zerken die later tijdelijk worden weggehaald, als daar ruimte voor is tijdens het werk.

Alleen enkele oude banken tegenover de met plastic ingepakte preekstoel en de bank van de familie Van Baerdt resteren, maar verder is de benedenverdieping gestript. Het orgel is zo ingepakt, dat het, net als de preekstoel, vrij blijft van stof dat vrijkomt door de werkzaamheden.

Al in 2016 lag er een uitgewerkt plan voor nieuwe verwarming van de kerk. Dat betrof verwarmen op basis van zogenaamde overdruk, waarbij warme lucht de kerk in wordt geblazen voor een aangenaam binnenklimaat. Uiteindelijk bleek dat na onderzoek technisch niet mogelijk te zijn in de kerk. Daarop werd door het College van Kerkrentmeesters het plan opgevat om wederom voor vloerverwarming te kiezen.

Behoud

,,Het is voor het behoud van de kerk van belang dat er een goed binnenklimaat is. Daarom moest er nieuwe verwarming komen. Daarnaast is er onder andere een goede vochthuishouding nodig zodat het bijzondere orgel goed behouden blijft. Een andere reden is dat de kerk voor diensten en andere activiteiten wordt gebruikt, zoals concerten. Dan moet er natuurlijk wel een goed klimaat zijn voor bezoekers”, zegt Bareld Bijma, lid van de bouwcommissie die betrokken is bij de aanleg van vloerverwarming.

De vorige vloerverwarming dateerde uit begin jaren tachtig. Toen die werd aangelegd, moest net als nu de complete vloer eruit. Destijds werden alle zerken genummerd, gestapeld en later weer teruggeplaatst. Datzelfde gebeurt nu weer door Bouw- en Restauratiebedrijf Sytse Douwe van der Vegt uit Weidum, die de bouwkundig aannemer is.

De aanleg van de vloerverwarming gebeurt door Pranger Rosier Installaties uit Leeuwarden. Kerken Verantwoord Verwarmen geeft installatieadvies en de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland verzorgt de bouwbegeleiding.

Ondertussen ligt het werk volgens Bijma op schema om eind juli te kunnen worden opgeleverd. Na het weer inrichten van de kerk, is het de bedoeling dat eind augustus bezoekers er weer terecht kunnen. ,,Daar wordt tegen die tijd ook zeker aandacht aan besteed. Hoe, weten we nu nog niet.”

Eigen middelen

De kosten die met het werk gemoeid zijn, bedragen 450.000 euro. Dat wordt gefinancierd uit eigen middelen van de Protestantse Gemeente Joure. Hoewel de vernieuwing van de verwarming niet subsidiabel is, wordt een gedeelte van het werk toch gesubsidieerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Bijma: ,,De nieuwe verwarming wordt tegelijkertijd uitgevoerd met eerder gepland onderhoud aan het monument. Verzakking van enkele vloerdelen en restauratie van de houten bank van de familie Hobbe van Baerdt, die in de kerk staat. Die is aangetast door de boktor. Doordat beide tegelijkertijd worden aangepakt, krijgen we ongeveer 20.000 euro subsidie op het totaalbedrag. Daarnaast besparen we straks enorm op de energiekosten door verbeterde techniek rondom vloerverwarming ten opzichte van de oude situatie, die draaide op techniek van veertig jaar terug.”

‘In armen sluiten’

Vanwege de nieuwe vloerverwarming is bij de stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt Kerk het gesprek op gang gekomen om de kerk breder in te zetten, zodat deze door nog meer mensen ‘in de armen wordt gesloten’.

,,Dat is ook nodig als je het monument Hobbe van Baerdt Kerk wilt behouden. Maar om het mogelijk te maken dat er ook culturele, maatschappelijke en economische evenementen kunnen plaatsvinden, is op verzoek van het College van Kerkrentmeesters een wensenlijst opgesteld”, zegt Jaap de Jong, secretaris van de stichting Vrienden van de Hobbe van Baerdt Kerk.

Zo wilden de vrienden niet alleen zoveel mogelijk ruimte in de kerk creëren, maar ook: een zoveel als mogelijk egale vloer, stapelbare stoelen, een betere geluidsinstallatie en het aanpakken van bestaande tochtproblemen.

Feestdag

De Jong: ,,Het college van kerkrentmeesters heeft aangegeven dat we met de ideeën aan de slag kunnen. Omdat de kerk een monument is, wil en kun je er niet meteen van alles aan veranderen. Daarom hebben we het Architectenteam uit Jelsum/Leeuwarden in de arm genomen. Een conceptplan is al voorgelegd aan de kerkrentmeesters en de kerkenraad.”

En als het aan de vrienden ligt, volgt er dit najaar een feestdag ter gelegenheid van het opnieuw plaatsen van de spits op de Jouster Toer. ,,We hadden ook meerdere plannen, zoals een boekenmarkt en concerten. Vanwege de coronatijd konden dergelijke geplande activiteiten niet doorgaan.”

Jitze Hooghiemstra