Obs De Ynset geeft kinderen uit groep acht persoonlijk en coronaproof advies voor vervolgonderwijs

ROTTUM - Alle leerlingen van groep acht van openbare basisschool De Ynset uit in Rottum hebben een persoonlijk en coronaproof advies gekregen over plaatsing in het voortgezet onderwijs.

Juf Nienke Sonnenberg en juf Jarina Caspers nodigden alle leerlingen en hun ouders uit voor een persoonlijk gesprek. Voor bijna alle ouders was dit de eerste keer dit schooljaar dat ze fysiek in de school kwamen. ,,Een gesprek over de toekomstige school is erg belangrijk om ‘live’ te voeren, natuurlijk op gepaste afstand, dat wel. Daarnaast kunnen onze leerlingen heel goed zelf verwoorden naar welke school ze toe willen en weten ze ook prima in te schatten of dat reëel is”, zegt juf Nienke.

Vanwege de coronatijd was er ditmaal geen open huis en vervielen ook de doedagen bij het voortgezet onderwijs. Op advies van De Ynset hadden de kinderen in januari 2020 al meegedaan aan het open huis.

,,Met de digitale filmpjes die de meeste voortgezet onderwijsscholen nu hebben gemaakt kunnen de kinderen zich een goed beeld vormen en een weloverwogen keuze maken.”