Ingezonden | ‘Vragen rondom subsidiebeleid gemeente en plannen voor locatie Brûsplak’

JOURE - De heer Hooghiemstra stuurde een ingezonden brief toe omtrent subsidies in De Fryske Marren en de plannen rondom het Brûsplak. Hieronder zijn tekst.

In Den Haag hebben ze te maken met de Toeslagenaffaire en in De Fryske Marren heerst de Verenigingssubsidie-affaire. Dit zou een heel mooi letterpuzzlewoord voor Omroep Skarsterlân zijn geweest, maar deze is helaas ook ter ziele gegaan.

Het culturele en sociale leven in Joure is in beroering geraakt doordat vele verenigingen geen subsidie van de gemeente meer krijgen en subsidie op oud papier ook is opgeheven. Subsidies die worden verkregen uit belastingopbrensten die door de inwoners worden betaald of uit rijksgelden komen.

Vele verenigingen zijn hierdoor in de problemen gekomen en moeten nu zelf hun broek ophouden, terwijl het aantal leden steeds verder blijft terug lopen. Je vraagt je dan ook regelmatig af of de gemeente er nog voor ons is, of dat de burgers en de verenigingen er alleen maar wat voor de gemeente zijn om hun aan het werk te houden.

De gemeente bedeelt zich zelf behoorlijk goed door een dure verbouwing van het gemeentehuis en extra budgetten voor de kleine politieke fracties. Burgers bijstaan is moeilijk; verkeerde elektriciteitsaansluiting in Rottum, de wethouder had beloofd een energiescan te zullen regelen, dit moest de vereniging uiteindelijk zelf doen.

Nu heeft het de gemeente behaagd om een commissie in het leven te roepen die het culturele en sociale leven nieuw elan moet geven. Deze commissie is niet mis en bestaat uit 3 ‘wijze’ vrouwen uit de gemeente en die hebben doldrieste plannen opgevat voor nieuwbouw cq. verbouw.

Of deze commissieleden daadwerkelijk echt in Joure ingeburgerd zijn is natuurlijk wel van belang. 1 commissielid is gemeentelijk en is import en weet niet zoveel van de plaatselijke toestand. Commissielid 2 had te maken met Mikswelzijn en is een beetje ingeburgerd.

Er is nog wel welzijn in Miks, maar Miks zelf bestaat niet meer door bezuiniging van de gemeente. Het andere commissielid is redelijk ingeburgerd.

Nu heeft deze commissie 3 plaatsen op het oog, onder andere ook de Sinnebuorren. Hoe kom je er bij om zo een belangrijke plaats/plein aan te merken voor nieuwbouw? De middenstand is hier heel erg ‘blij’, mee want dan kunnen ze nog meer terugslag krijgen. Dit plein is belangrijk voor Joure vanwege de vele festiviteiten in juli en augustus, de Boerebrulloft, Jouster Merke en bijvoorbeeld parkeergelegenheid voor klanten van onze middenstand.

Dan was er nog de gemeentelijke notitie Sinnebuorren 1e fase waarin staat dat de kosten voor herindeling 420.000 bedragen, zie Jouster Courant 5 mrt 2012.

Nieuwbouw plegen op dit terrein is je reinste verknoeierij van het geld van de burgers en bovendien zijn de kosten nog niet afgeschreven. Dit geld had beter voor subsidies voor verenigingen gebruikt kunnen worden dan misschien.

Bovendien komt er misschien nog een andere optie tevoorschijn vanwege bezuinigingen bij de Rabobank. Het Rabobankgebouw is al enkele weken gesloten en het zou niet verwonderlijk zijn dat de afdeling Joure gesloten wordt.

Dit zou een heel mooi gebouw zijn voor het cultureel en sociaal leven in Joure, alleen dat moet men wat langer geduld hebben en zou de commissie cq. gemeente contact kunnen opnemen met de Rabobank. Dus gemeente, hierbij een taak voor jullie ten overstaande van de samenleving.

Parkeergelegenheid genoeg in de buurt en tevens een gelegenheid om eventuele leegstand van gebouwen te voorkomen.

Indien toch voor optie Sinnebuorren wordt gekozen dan is dit je reinste geldverknoeierij en onbehoorlijk bestuur van de politiek cq. gemeente. Kan men beter maar en bloc opstappen en ook geen gemeenteraadsverkiezingen meer houden.