Gemeente Heerenveen oriënteert zich op mogelijk nieuwe woonwijk aan kant Oudehaske

HEERENVEEN Mocht de vraag naar woningen in Heerenveen de komende jaren fors toenemen zoals uit een eerste versie blijkt van de omgevingsvisie van de gemeente Heerenveen, dan wordt er mogelijk een nieuwe woonwijk gebouwd aan de kant richting Oudehaske.

In het verleden maakte de gemeente Heerenveen hierover al afspraken met De Fryske Marren en haar voorloper Skarsterlân. Als de nieuwe wijk er komt, dan komt deze op het grondgebied van De Fryske Marren.

De mogelijke extra huizenvraag hangt volgens de gemeente Heerenveen samen met de coronatijd, het - deels blijvende - thuiswerken en met de aanhoudende druk op de woningmarkt in de Randstad. Ook de aanleg van de Lelylijn, waarvoor momenteel wordt gelobbyd, speelt volgens de gemeente mee.