Vrijwilligers Informatie Punt De Fryske Marren zoekt vrijwilligers

REGIO - Het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) De Fryske Marren ondersteunt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties en brengt beide partijen met elkaar in contact. VIP is op zoek naar extra vrijwilligers.

VIP is een onderdeel van Sociaal Werk De Kear. De Kear is er voor iedereen die iets voor een ander wil betekenen. Vervoer bieden, een wandeling maken met iemand of mensen ondersteunen met hun administratie. VIP kan altijd extra vrijwilligers, in alle leeftijden, gebruiken.

Geïnteresseerden kunnen zich via www.vipdefryskemarren.nl inschrijven als vrijwilliger. Mailen kan ook: vipjoure2@sociaalwerkdekear.nl of telefonisch via meneer Kuiper 06-82862360 .

VIP is daarnaast ook op zoek naar (zorg)instellingen, musea of andere plekken waar een vrijwilliger geplaatst kan worden. Geïnteresseerden daarvoor kunnen mailen naar vipjoure2@sociaalwerkdekear.nl.