Voedselbank De Utjouwer houdt inzamelingsactie rond Douwe Egberts waardepunten voor aanschaf koffie

JOURE Voedselbank De Utjouwer roept op om Douwe Egberts waardepunten te doneren.

Met de ingeleverde waardepunten schaft de voedselbank koffie aan voor de klanten. Koffie zelf komt sporadisch voor in de pakketten. ,,Een pak koffie in het pakket is een klein gebaar, maar wordt zeer gewaardeerd.”

De ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor pakken Aroma Rood snelfiltermaling van 250 gram, naar rato van de prijs van koffie op de wereldmarkt. Die pakken worden gedoneerd aan de Voedselbank.

Waardepunten kunnen de hele maand december worden ingeleverd in dozen die bij kerken en supermarkten staan in de voormalig gemeente Skarsterlân.