OBS It Haskerplak en CBS De Tarissing houden lichtjesactie tijdens Sint Maarten in Oudehaske

OUDEHASKE De leerlingen van de basisscholen OBS It Haskerplak en CBS De Tarissing uit Oudehaske vieren net als elk jaar op 11 november Sint Maarten.

Daarbij hebben de scholen in onderling overleg een lichtjesactie bedacht voor Oudehaske. Daarmee sluiten zij aan bij het verzoek van de gemeente De Fryske Marren om het jaarlijkse lampionnenfeest in aangepaste vorm te vieren.

Wie de kinderen aan de deur wil ontvangen en wil trakteren op iets lekkers wordt gevraagd een lichtje op de vensterbank of bij de deur te plaatsen. Op die manier kunnen de kinderen volgens beide scholen rekening houden met de kwetsbare mensen die liever de deur niet opendoen.

,,Bovendien zorgt de lichtjesactie voor extra sfeer in het dorp tijdens deze Sint Maarten”, zegt een woordvoerder namens beide scholen, die benadrukt dat de traktatie dit jaar voorverpakt dient te zijn en dat bij het uitdelen ook anderhalve meter afstand moet worden gehouden.

De kinderen zelf houden zich bij Sint Maarten aan de geldende coronamaatregelen. Zo wordt gelopen in kleine groepjes en wordt de anderhalve meter afstand in acht genomen.