Wetterskip Fryslân plaatst ruim 5200 zonnepanelen op rioolwaterzuivering Joure

JOURE Het Wetterskip Fryslân start maandag 21 september met het plaatsen van ruim 5200 zonnepanelen op de rioolwaterzuivering (rwzi) van Joure. Naar verwachting is het werk eind oktober, begin november afgerond.

Het plaatsen van de zonnepanelen valt binnen het project Zon op rwzi’s. In totaal plaatst het Wetterskip ongeveer 35.000 zonnepanelen op dertien van haar zevenentwintig zuiveringen.

Eerder werden al zonnepanelen geplaatst op de rwzi’s in: Wolvega, Leeuwarden, Kootstertille, Damwoude, Birdaard, Drachten, Gorredijk en Sloten.

Daarnaast worden rond oktober 110 zonnepanelen geplaatst op de rwzi in Akkrum. Voor de rwzi in Heerenveen zijn nog geen plannen voor zonnepanelen, omdat daar een renovatie op stapel staat.

Klimaatdoelstelling

Het plaatsen van zonnepanelen draagt voor zeventien procent bij aan de klimaatdoelstelling van het Wetterskip Fryslân. In 2020 wil het Wetterskip veertig procent van haar totale energiebehoefte duurzaam opwekken.

De plaatsing van de zonnepanelen op de dertien zuiveringen vermindert de CO2-uitstoot met dertien procent. De op te wekken zonne-energie op de zuiveringen is bijna 9.000.000 kWh/jaar. Dat staat gelijk aan het energieverbruik van drieduizend huishoudens.

In totaal investeert het Wetterskip ruim veertien miljoen euro in het project Zon op rwzi’s. De zonnepanelen worden geplaatst door GroenLeven.