Ministerie stemt in met gaswinning bij Tsjûkemar

REGIO - De minister van Economische Zaken en Klimaat stemt in met het winningsplan Oldelamer. In het zogenaamde instemmingsbesluit wordt ingestemd om de productie uit het gasveld Oldelamer te herstarten.

Het gaat daarbij om een gaswinning in de ondergrond van de oostkant van het Tsjûkemar. Er zal tot en met 31 december 2039 gewonnen worden. Het instemmingsbesluit inclusief de Nota van Antwoord ligt tot en met 28 september 2020 ter inzage.

Alle stukken, waaronder het instemmingsbesluit en het winningsplan, zijn digitaal in te zien via https://mijnbouwvergunningen.nl/oldelamer. Op het gemeentehuis in Joure zijn de stukken ook op papier in te zien. Tegen het besluit is beroep bij de Raad van State mogelijk.

Gemeente De Fryske Marren is tegen elke vorm van gaswinning. Eerder adviseerde de gemeente het ministerie dan ook om niet in te stemmen met deze gaswinning en diende De Fryske Marren een zienswijze in op het ontwerp instemmingsbesluit. De gemeente overweegt nu haar vervolgstappen.