Het Roazebosk wordt weer één bos

JOURE - Het nu nog gespleten Roazebosk tussen Scharsterbrug en Joure wordt weer één bos. De afgelopen maanden heeft gemeente De Fryske Marren samen met Staatsbosbeheer, Moai Skarsterlân, Plaatselijk Belang Skarsterbrêge en vertegenwoordigers van indieners van zienswijzen uit de wijk Zuiderveld een verbeterd ontwerp gemaakt voor het bos.

In het nieuwe ontwerp is veel ruimte voor natuur, water en voor recreatief gebruik. Het definitief ontwerp wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het nieuwe Roazebosk

Het ontwerp maakt, door het invullen van het gebied van de verwijderde snelweg en door ingrepen in het bestaande bos, van het Roazebosk weer één geheel. Ook is er aandacht voor de cultuurhistorie door de bomenrij langs de Haulstersingel weer compleet te maken.

Bij de verdere uitwerking wordt er bij de beplanting gebruik gemaakt van goed passende inheemse soorten en kiest de gemeente voor bomen die ook de bodem verbeteren. Aan de randen van het bos worden struiken en kruiden geplant die goed zijn voor dieren en insecten. Ook wil De Fryske Marren in het gebied ruimte maken voor het vasthouden van regenwater.

Er komt ook een rondwandelpad. Aan het begin van het pad komt een informatiebord. En als sluitstuk vindt ook het kunstwerk Skip mei lading van Ids Willemsma weer een plekje in de buurt van zijn originele plek.

Bodem verbeterd

Om de bosaanleg succesvol te laten zijn wordt eerst de bodem verbeterd. De grond is nu erg schraal en sterk verdicht. Door eerst de grond los te maken, later compost toe te voegen en groenbemesters te planten wordt dit verbeterd. Dit heeft tijd nodig zodat de aanplant in het najaar van 2021 zal gebeuren.

Ontwerp 2019

Op het ontwerp uit 2019 werd door onder andere tientallen omwonenden gereageerd. Naar aanleiding van die reacties is samen met een vertegenwoordiging van de organisaties die zienswijzen hadden ingediend het ontwerp verbeterd. Dit heeft gezorgd voor een beter ontwerp dat het college nu voorlegt aan de gemeenteraad.

Lees ook | Acht zienswijzen naar aanleiding van plan Roazebosk Joure

Voordat de aanleg van het bos kan beginnen, moet de gemeenteraad het definitief ontwerp nog vaststellen. De gemeenteraad behandelt het voorstel op 31 augustus tijdens haar Petear.