Staten en Stinzen | Riniastate in Oudemirdum

REGIO - Friesland een provincie van boerderijen en kerken? Ja, maar er is veel meer. Zoals prachtige staten en stinzen. De afgelopen weken bezocht Peter Nieuwenhuijsen elke week een andere. Vandaag zijn laatste bijdrage: Riniastate.

Hier, op het Zaailand in Leeuwarden, kan ik twee gebouwen van zijn hand zien: Thomas Romein, architect van grote gebouwen, die men vaak niet zo mooi vindt, maar ook niet zo lelijk. Hier zie ik de Beurs en het Paleis van Justitie.

In 1843 was hij razend productief: hij bouwde het gemeentehuis van Menaam en de Terbandster Tsjerke, terwijl de Groate Kerk van St. Jabik al op zijn tekentafel begon te verschijnen. Toch had hij tussendoor nog tijd voor het huis van Geertruida Rinia van Nauta, dat nu juist wél vaak heel mooi wordt genoemd, al is de ligging daar zeker ook debet aan.

,,Ik heb een kloek besluit genomen”, moet mevrouw Rinia van Nauta hebben gezegd, na haar lange reis door de Pyreneeën, de Provence en de Italiaanse Alpen. ,,Het was er prachtig, maar ik wil terug naar mijn geboortegrond, het Gaasterland. Nu ik voor de tweede keer weduwe ben geworden, doe ik er goed aan in de buurt te gaan wonen van mijn zus Nel, die in het Lycklamabos woont. In mijn ouderlijk huis, Beuckenswijk in Sondel, woont ook familie, dat is ook vlakbij met de koets. Wat kan ik beter doen met mijn vermogen, dan daar een lieflijk buiten stichten. Ik noem het Riniastate.”

Hoe kloek dit besluit ook was, en hoe fraai het resultaat, Geertruida kreeg al na acht jaar de bekende kriebel: ze bood het huis te koop aan. Het was, zo heette het, ,,naar den nieuwsten smaak, op hoogen grond gebouwd”, ,,met voortreffelijke uitzigten over den ganschen omtrek.” Met die omtrek bedoelde ze vast de kust van de Zuiderzee en niet alleen haar eigen terrein van 2 bunder, 65 roede en 40 el. Ook het huis zelf is trouwens groter dan het lijkt, want achter heeft Romein een extra verdieping weten te creëren en er zijn bijgebouwen.

Tot de latere bewoners behoorde mevrouw Posthumus Meijes – Star Numan, die er permanent ging wonen nadat zij blind geworden was. En niet te vergeten Marius en Cesar, twee dekhengsten in de tijd dat de stallen als dekstation fungeerden.

Peter Nieuwenhuijsen

Prijsvraag

Wilt u een keer vorstelijk overnachten? Dat is dit de laatste kans om mee te doen aan onze prijsvraag. Ga voor deelname naar deze link en maak kans op een overnachting in een van de mooiste B&B’s van Friesland: Huize Boschoord in Sint Nicolaasga.