Lezersfoto | Langweerder wielen

Joure - „Langweerder wielen vanaf fietspad put van nederhorst. Deze foto is 6 augustus genomen”, geeft Minke Bijlsma aan.

Heeft u zelf ook een foto voor de Zuid-Friesland of de Jouster Courant? Dan kunt u deze sturen naar respectievelijk zfr@ndcmediagroep.nl of naar jou@ndcmediagroep.nl. Graag kort vermelden waar de foto is gemaakt en wat er is te zien op de foto.