Swipe Dei in Joure zonder publiek: ‘It is net oars’

JOURE Bij de traditionele Swipe Dei in Joure, op woensdag 29 juli, is dit jaar toch geen publiek welkom.

Dat heeft een meerderheid van het bestuur van de Drafbaan Joure besloten. Gemeente De Fryske Marren verlangde te strenge maatregelen om mogelijke verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

,,It is net oars’’, aldus voorzitter Klaas de Wrede. ,,In diel fan ús bestjoer fynt it te koart dei om it protokol te feroarjen. Sels tocht ik dêr oars oer.’’

De Wrede vindt het curieus dat op drafbanen als Wolvega en Duindigt andere regels gelden dan voor de Nutsbaan in Joure. ,,Yn Duindigt mei snein ûnbeheind publyk komme’’, weet De Wrede.

Oorspronkelijk stond de Swipe Dei voor vrijdag 3 juli gepland, maar die datum werd vanwege de pandemie al vroegtijdig gecanceld. Nadat de coronamaatregelen per 1 juli werden versoepeld, konden de draverijen worden uitgesteld tot woensdag 29 juli. Joure wilde maximaal 250 toeschouwers toelaten.

,,De gemeente easket frjemde dingen’’, aldus De Wrede. Hij vindt het bijvoorbeeld merkwaardig dat het publiek onder geen beding mag staan. ,,Minsken moatte sitten bliuwen. En dat foar in bûtenevenemint. Eltsenien kin syn eigen ferantwurdlikheid wol nimme, tink ik. Mar dat fynt de gemeente blykber net.’’

Tijdens de recente draverijen op het Victoria Park in Wolvega konden toeschouwers zelf voor een hapje en droogje zorgen. ,,Mar hjir op ’e Jouwer moasten wy foar betsjinning soargje. Dat is gjin dwaan.’’

De Wrede kon donderdag nog niet zeggen of de Jouster Merke-koersen, gepland voor maandag 28 september, ook zonder publiek zullen worden gereden. ,,Wy hawwe noch genôch tiid om dat ta te rieden.’’