Veertien organisaties krijgen samen 42.750 euro subsidie van de Stichting Westermeer

JOURE De Stichting Westermeer heeft aan veertien organisaties in totaal 42.750 euro subsidie verstrekt.

Daarnaast heeft het bestuur van de stichting besloten om vanwege de toenemende nood richting voedselbanken door de coronatijd een bijdrage van 3000 euro beschikbaar te stellen aan de Stichting Diaconale Werkgroep Solidair Skarsterlân.

De Stichting Westermeer richt zich vanaf 1 januari 2014 op het grondgebied van de voormalige gemeente Skarsterlân plus Terherne en heeft jaarlijks ongeveer 155.000 euro beschikbaar voor het verlenen van subsidies.

Toekenningen

Friese Kerkendag 2021

Eenmaal in de vier jaar wordt er ergens in de Provincie Friesland een Friese Kerkendag gehouden. Voor de organisatie ervan in Joure is een bijdrage toegezegd van 1000 euro.

Stichting Militairen-Veteranen Skarsterlân

Dit jaar zou de lustrumherdenking van de Stichting Militairen-Veteranen Skarsterlân plaatsvinden op 26 juni. Vanwege het coronavirus is deze verschoven naar 2021. Voor de lustrumherdenking is een bijdrage van 500 euro beschikbaar gesteld.

Muziekvereniging Excelsior Ouwsterhaule

De muziekvereniging Excelsior Ouwsterhaule krijgt 4750 euro voor het laten maken van een jubileumboek vanwege het 75-jarig bestaan, het laten schrijven van een muziekstuk, de aanschaf van nieuwe jassen voor buitenconcerten en het opzetten van een educatief jeugdprogramma.

Protestantse gemeente op ‘e Noed

Voor de renovatie van de luidklok van de Johannestsjerke in Sint Nicolaasga is 6000 euro beschikbaar gesteld.

Stichting Vriendenclub Vroem

Voor de organisatie van het jaarlijkse evenement Vroem in de Midstraat in Joure heeft de Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van 3000 euro.

Volkstuinvereniging voor Nut en Ontspanning

De Volkstuinvereniging voor Nut en Ontspanning krijgt 2000 euro voor het verwijderen en vervangen van asbesthoudende golfplaten op het verenigingsgebouw aan de Haskerveldweg 1 in Joure.

Tennisvereniging De Greveling Oudehaske

Voor de aanleg van energiezuinige led-sportverlichting op de tennisbaan in Oudehaske wordt 4000 beschikbaar gesteld.

Basisschool De Trieme in Sintjohannesga

Er is 7000 euro toegezegd voor de herinrichting van het schoolplein van basisschool De Trieme in Sintjohannesga.

Lenis/H. Meester en Sj. Mulder.

Voor het maken van een historisch fotoboek over ‘Stobbegat/Stobbega/Vegelinsoord’ met als titel ‘Dorp met 3 namen’ heeft de Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van 2000 euro.

Coöperatieve vereniging Sinnich Idskenhuizen/Energiecoöperatie Idskenhuizen

Voor de kosten van de oprichtingsakte van de coöperatie heeft Stichting Westermeer een bijdrage toegezegd van 400.

Tennisvereniging De Trije Setter Terkaple

Tennisvereniging De Trije Setter Terkaple krijgt 5500 euro voor de aanleg van energiezuinige led-verlichting en voor het groot onderhoud van het tenniscomplex.

Jeu de boulesvereniging Sint Nicolaasga

Jeu de boulesvereniging Sint Nicolaasga ontvangt 350 euro voor het laten uitvoeren van groot onderhoud van hun jeu de boulesbanen.

Shantykoor De Headammers

Voor het vervangen van de huidige website van het shantykoor De Headammers is 250 euro beschikbaar gesteld.

Muziekvereniging Concordia

Muziekvereniging Concordia ontvangt 6000 euro voor de aanschaf van een vierdelige paukenset van het merk Adams en voor de aanschaf van twee trombones.

Aanvragen

Het bestuur van de Stichting Westermeer vergadert ongeveer vijfmaal per jaar over de binnengekomen subsidieaanvragen. De volgende vergadering is op 1 april.

Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden of over de Stichting Westermeer zie www.stichtingwestermeer.nl.