DFM, woningcorporaties en huurdersorganisaties slaan handen ineen om betalingsproblemen bij huurders te signaleren en te voorkomen

REGIO De gemeente De Fryske Marren, woningcorporaties en huurdersorganisaties slaan de handen ineen om betalingsproblemen bij huurders tijdig te signaleren en te voorkomen. De samenwerking moet er ook toe leiden om samen met een huurder problemen op te lossen.

De Fryske Marren is de eerste gemeente in Friesland die met deze aanpak en loopt daarmee vooruit op de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Die wet verplicht gemeenten om vanaf 2021 samen te werken met woningcorporaties, nutsbedrijven en zorgverzekeraars.

De afspraken zijn vastgelegd in een uitvoeringsplan. Dat moet ertoe leiden dat betalingsrisico’s bij huurders zoveel mogelijk worden voorkomen en worden verlaagd. Het in een vroeg stadium signaleren van problemen noemen DFM, woningcorporaties en huurdersorganisaties een belangrijk onderdeel van de afspraken.

,,Dat willen we doen door betalingsachterstanden van de woningcorporaties, de gemeente, nutsbedrijven en zorgverzekeraars aan elkaar te koppelen. De gemeente zoekt vervolgens actief contact met de huurders die meerdere achterstanden blijken te hebben. Bij het zoeken naar oplossingen functioneert de gemeente als regisseur. Waarbij samen wordt gekeken hoe individueel maatwerk kan helpen in een situatie.”

Elkaars mogelijkheden benutten

Voor oplossingen zeggen de betrokken organisaties elkaars mogelijkheden te gaan benutten. Zoals het incasseren van huur op een andere datum, onder voorwaarden de huur tijdelijk verlagen of verhuizen naar een andere woning.

,,Daarnaast is budgetcoaching een mogelijkheid. En er is via de bijzondere bijstand en het gemeentelijke armoedebeleid ruimte om in individuele gevallen samen met de inwoner tot goede (duurzame) oplossingen te komen.”

Vanuit armoedebeleid constateert de gemeente De Fryske Marren een toename van mensen met geldproblemen. ,,Soms gebeurt er iets in je leven waardoor je moeite hebt om rond te komen of in de schulden belandt. Dat kan iedereen overkomen. Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving”, zegt wethouder Luciënne Boelsma.