Peuteropvang Kinderwoud na de zomervakantie van start in schoolgebouw Terherne

TERHERNE De peuteropvang van Kinderwoud gaat na de zomervakantie van start in het schoolgebouw van de basisschool in Terherne.

De peuteropvang is bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar en is tijdens de schoolweken twee ochtenden per week geopend. ,,Om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling wordt er zoveel mogelijk samengewerkt tussen de peuter- en kleutergroep”, aldus Kinderwoud. Daarnaast kunnen de kinderen twee dagen in de week terecht op de Buitenschoolse opvang.

In de peuter- en kleutergroep van Bloei wordt thematisch gewerkt met veel aandacht voor de wereld om de kinderen heen. Zo kunnen de kinderen in de moestuintjes op het plein ontdekken hoe groente groeit, wordt er geknutseld, gespeeld en muziek gemaakt of luisteren ze samen naar een verhaal van de juf.

De pedagogisch medewerker en de leerkracht bieden de activiteiten aan op verschillende niveaus.

Meer informatie is te krijgen via jennekekoopman@kinderwoud.nl.