Swimfun en Gymnasion introduceren diplomalijn ‘Ik ben zwemveilig’ en starten Zwemschool De Fryske Marren

JOURE Subtropisch zwembad Swimfun en sportschool Gymnasion introduceren gezamenlijk de nieuwe diplomalijn ‘Ik ben zwemveilig’. Ook wordt gezamenlijk begonnen met de nieuwe Zwemschool De Fryske Marren.

De leerlijn sluit aan bij de gemeenschappelijke visie voor het vergroten van de zwemveiligheid van kinderen.

,,Wij zien in onze accommodaties steeds vaker kinderen die wel hun zwemdiploma hebben, maar onvoldoende vaardig zijn voor onze faciliteiten”, zegt Dietha Paauw, directeur-bestuurder van Sportbedrijf De Fryske Marren, waar Swimfun onderdeel van is. Samen met het team van Gymnasion sprak het sportbedrijf een jaar geleden de intentie uit om te komen tot een eigen zwemlesmethode.

Juist in een waterrijke provincie als Friesland noemt Han de Hair, eigenaar van Sportschool Gymnasion, het ,,van levensbelang om goed te leren zwemmen en zwemveilig te zijn. Bij Zwemschool De Fryske Marren leren kinderen niet alleen goed en met plezier zwemmen, maar wordt er ook juist gewerkt aan het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van kinderen.”

Leerlijn

De leerlijn is erop gericht dat kinderen na het behalen van het diploma zelfredzaam zijn in en op het water. Zo leren de kinderen om te gaan met golven, glijbanen en de wildwaterbaan en leren ze wat ze moeten doen als ze uit een bootje vallen in het water of in open water zwemmen.

De leerlijn kent drie verschillende fases. De eerste fase is de zwembasis waarin de beginselen van het zwemmen worden aangeleerd, in de tweede fase worden de kinderen zwemvaardig worden gemaakt en in de laatste fase leren de kinderen allerlei vaardigheden. In de derde fase worden ook diverse situaties nagebootst waarin kinderen in zwembaden en open water terecht kunnen komen. Niet alleen de techniek van het zwemmen, maar ook het goed kunnen toepassen van deze techniek staat centraal.

Zwemlessen

De zwemlessen van Zwemschool De Fryske Marren vinden plaats bij Gymnasion en bij Swimfun.

De kinderen starten in kleine groepjes en worden begeleid door twee instructeurs in het instructiebad van Gymnasion.

Nadat een veilige basis is gelegd stromen de kinderen door naar het 25-meter bad van Swimfun. Daar wordt het programma afgerond met het diploma ‘Ik ben Zwemveilig’.

Zie www.zwemschooldefryskemarren.nl.