Sportbedrijf De Fryske Marren wil verbindende aanjager op sportgebied en vitaliteit zijn in de gemeente

JOURE Bijna een jaar is Sportbedrijf De Fryske Marren nu actief in de gemeente. Het Sportbedrijf is een verzelfstandigde organisatie met de gemeente als enige aandeelhouder.

Als het aan de medewerkers ligt, wordt de organisatie uitgebouwd tot de verbindende aanjager op alle gebieden die met sport en vitaliteit te maken hebben in de gemeente. ,,Iedereen die hier werkt, is gek van sport. Medewerkers krijgen energie van sport. Dat enthousiasme willen we graag overbrengen op anderen”, zegt Tjebbe van der Meer, verantwoordelijk voor de communicatie en ontwikkeling bij Sportbedrijf De Fryske Marren.

Voorheen werd het zwembad Swimfun en Sportfun geëxploiteerd door stichting de Stiennen Flier. Sinds juli 2019 is de exploitatie in handen van het Sportbedrijf en ligt de focus naast Swimfun op een gezonde en vitale gemeente. Langzamerhand groeide het uit tot een volwaardig Sportbedrijf dat alle inwoners in De Fryske Marren fit en vitaal wil maken door hen te laten bewegen. Ondertussen werken bij het Sportbedrijf ongeveer zestig mensen. Daarvan zijn zes medewerkers actief bezig met het vergroten van het beweegaanbod.

In 2019 is de stichting omgezet naar een zelfstandig Sportbedrijf, waarbij de algemene vergadering van aandeelhouders wordt gevormd door twee afgevaardigden vanuit het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren. Dat zijn de wethouders Jos Boerland en Roel de Jong.

‘Sport achter de voordeur krijgen’

Het Sportbedrijf wil sport achter de voordeur krijgen en mensen laten bewegen. Vooral ook in deze tijd. Dat gebeurde in coronatijd bijvoorbeeld via beweegvideo’s.

Van der Meer: ,,Wij willen zorgen voor een vitale en fitte gemeente. Wij richten ons bijvoorbeeld via zwangerschapsgym op iedereen die nog geboren moet worden tot ouderen aan de hand van balkonfitness. Ook hebben we het programma Club Extra, dat volgend jaar Level Up als naam krijgt en is bedoeld om kinderen al op jonge leeftijd in beweging te krijgen. Daarnaast kijken we steeds om ons heen, waar kunnen wij sport aanjagen en waar liggen kansen. We staan open voor alle vormen van samenwerking en ideeën om de gemeente sportiever te maken zijn altijd welkom. Wij sluiten graag aan bij bestaande activiteiten of bij het ontbreken van bepaald aanbod, organiseren wij het zelfstandig.”

Toekomst

Samen met de gemeente werkt het Sportbedrijf aan een toekomstvisie. ,,Hoe kunnen wij samen het Sportbedrijf toekomstbestendig maken. Voorbeelden hiervan kunnen zijn het efficiënter plannen van de bezetting in de bestaande sporthallen door dit in een overzicht weer te geven. We hebben er geen tijdspad aangehangen. Waar het ons om gaat, is om het Sportbedrijf zo optimaal mogelijk te kunnen inzetten voor de samenleving. Dan moet je ook denken aan zaken als het wijzen op gemeentelijke regelingen om toch te kunnen sporten als je weinig geld hebt. Sportclubs wijzen we ook op die regelingen. Terwijl we het Sportbedrijf zelf onder de aandacht brengen via onze nieuwsbrief en social media. Daarnaast verspreiden wij periodiek een flyer met het sportaanbod.”

Clinics sportclubs

Om de ambitie te onderstrepen is aan sportclubs in De Fryske Marren gevraagd of zij in de week van 10 augustus clinics willen geven op hun eigen locatie. Het Sportbedrijf ondersteunt de clinics daar waar mogelijk met kennis en kunde.

Van der Meer: ,,Overal waar een mixed match is op sportgebied willen wij samenwerking zoeken. Voor clubs is het bovendien een mooie manier om leden te kunnen werven. Er wordt ook enthousiast gereageerd op het voorstel en meerdere clubs hebben zich al aangemeld. Daarnaast krijgen we ook vragen als hoe we kunnen ondersteunen bij ledenwerving en zaken als hoe om te gaan met de AVG.”

Aansluiting bij sportclubs en ook scholen en verenigingen staat hoog op de agenda bij het Sportbedrijf. In het eerste jaar dat de organisatie verzelfstandigd was, werd en wordt nog steeds vol ingezet op het aansluiten bij die doelgroepen.

Zo worden grote sportdagen (mede)georganiseerd, zoals medio mei en eind mei een sportochtend bij de tennisvereniging in Joure. Terwijl voor scholen in Joure en Sint Nicolaasga ook Koningsspelen gehouden zouden worden. Vanwege de coronamaatregelen kon dat niet doorgaan.

Sport Pluspakket

Voor basisscholen zelf is er bovendien het Sport Pluspakket. Scholen die zich aanmelden, kunnen langskomen bij het Sportbedrijf, waarbij kinderen lessen krijgen aangeboden die ze anders niet of niet zo snel krijgen, zoals freerunning en klimmen.

,,Nu zijn we bezig om het Sportbedrijf verder uit te bouwen. Aan alles wat in De Fryske Marren met sport te maken heeft, willen wij graag een bijdrage leveren. Dat varieert van het faciliteren van diensten tot het daadwerkelijk leveren van gymdocenten voor scholen en tot het beter aan de vraag van wijken en dorpen te kunnen voldoen. Terwijl ook het sporten voor mindervaliden onze aandacht heeft. Daar is voor ons nog veel terrein te winnen.”

Muziek en cultuur

Naast sport wil het Sportbedrijf zich ook richten op kunst en cultuur en muziek. Daarvoor leent de accommodatie zich goed, zo denkt Van der Meer.

,,Eind februari bijvoorbeeld was er al een concert van de Jouster Fanfare samen met andere fanfares. Dat was een groot succes. Wij denken dan ook dat de sporthal zich heel goed leent voor muziekoptredens. Daarnaast is het een prachtige oefenruimte voor onder muziekkorpsen. Terwijl de hal ook zeer geschikt is voor het opvoeren van toneelstukken en andere cultuuractiviteiten. Er is nog ruimte in de agenda. Dus als er vanuit de muziek- en cultuurwereld interesse is, dan kunnen we samen kijken of het past in de locatie.”

Zwemmen start weer op

Bij Swimfun kan sinds 1 juni weer worden gezwommen door doelgroepen. Wel moet iedereen zich vanwege de coronamaatregelen telkens aanmelden voor een les.

Daarnaast kan er sinds 5 juni weer recreatief worden gezwommen. Wel geldt er een capaciteitsbeperking. In plaats van de volledige bezetting wordt tien procent toegelaten van het aantal bezoekers dat normaal gesproken welkom is.

Van der Meer: ,,In plaats van duizend zijn er honderd bezoekers welkom en moet vooraf gereserveerd worden.”

Voor de prognose van 260.000 bezoekers voor 2020 hebben de maatregelen ook consequenties.

,,Op basis van de situatie na 13 juni komen we met een nieuwe prognose”, zegt Van der Meer, die, na het topjaar 2019 waarin 250.000 bezoekers naar Swimfun kwamen, hoopte op een nieuw record.

‘Ik ben zwemveilig’

De lancering van de nieuwe zwemleslijn stond voor 1 juni gepland, ‘Ik ben zwemveilig’. Het betreft een onderlinge samenwerking tussen Swimfun en het naastgelegen Gymnasion.

Beide bieden zwemlessen aan en hebben samen een hele nieuwe leerlijn ontwikkeld. Daarbij wordt toegewerkt naar situaties die in het echt kunnen voorkomen, zoals van een boot vallen. ,,Je leert jezelf te redden als je in het water ligt in een iets wildere situatie. Iets dergelijks is in onze ogen uniek.”

De officiële aftrap zou worden verricht door Foppe de Haan. In plaats daarvan schuift de introductie op naar september en gebeurt de introductie op een andere manier. ,,Er zijn filmpjes in de maak die op de Friese Meren worden gemaakt. Die tonen niet alleen het plezier van het water, maar ook de gevaren ervan en hoe je daarmee leert omgaan bij ‘Ik ben zwemveilig’.”

Jitze Hooghiemstra