Jouster kerken houden gezamenlijke digitale oecumenische pinksterdienst

JOURE De oecumenische pinksterdienst in Joure vindt dit jaar vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats via www.pgjoure.nl.

Andere jaren werd het pinksterfeest gevierd in park Heremastate met muziek, zang en tal van bezoekers. Vanwege de regelgeving rondom het coronavirus is dat nu niet mogelijk. De dienst wordt daarom opgenomen door alle kerken in Joure.

De dienst begint in het park en vervolgens wordt er gezongen en gemusiceerd vanuit de RK Mattheuskerk en de Hobbe van Baerdt Tsjerke. Het bijbelverhaal klinkt in de doopsgezinde kerk. Terwijl de gebeden en de overdenking te horen en zien zijn in de Oerdracht.

De kinderen kunnen na de dienst een kleine speurtocht maken langs de verschillende kerken waar een verrassing ligt.

Het thema van deze oecumenische pinksterdienst is ‘Veelkleurig en veelstemmig’.

De dienst is op zondag 31 mei en begint om 9.30 uur. Op de website pgjoure.nl staat een ‘live’ knop. Ongeveer vijf tot tien minuten voor aanvang start de uitzending en kan de dienst worden meegevierd.