Inschrijving verloting kavels Broek Zuid geopend

BROEK ZUID - Voor de verloting van de eerste elf vrij te bebouwen kavels in Broek Zuid kunnen geïnteresseerden zich tot en met dinsdag 2 juni inschrijven. De inschrijving is dinsdag geopend.

De, wegens coronamaatregelen digitale, verloting vindt plaats op donderdag 11 juni om 19.30 uur. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor één van de kavels van Broek Zuid ontvangt per e-mail een uitnodiging voor deze digitale verlotingsbijeenkomst. De verkoop van alle kavels wordt verzorgd door Makelaardij Hoekstra.

Per huishouden mag maar één keer worden ingeschreven. Echtparen, samenwonenden en aspirant samenwonenden mogen zich dus niet afzonderlijk inschrijven. Inschrijven kan via https://www.defryskemarren.nl/form/verloting-kavels-broek-zuid/voorwaarden-0-5.