Wilde bloemen langs A7

SNEEK - Vandaag starten Windpark Fryslân en samenwerkingspartners met het inzaaien van een 'Honey Highway’ langs de A7. Honey Highway creëert een blijvend paradijs voor bijen door streekeigen, wilde bloemen te zaaien en te beheren in de bermen van Nederland.

De natuurzaden zijn afkomstig uit ca. 100 natuurgebieden in Nederland. Rijkswaterstaat NoordNederland heeft eerder succesvol met Honey Highway gewerkt en zij zorgen voor een maaibeleid om de bloemenzee te onderhouden.

Anne de Groot, Projectdirecteur Windpark Fryslân: ,,De komende zomer ontstaat hier een bloemenzee met een oppervlakte van maar liefst 35.000 m². De nectar en stuifmeel van deze bloemen gaan voor een periode van circa vijf jaar voedsel leveren aan bijen, hommels en andere insecten. We vinden het een mooie kans om tijdens de bouw van het windpark op deze manier bij te dragen aan het behoud van bijen en andere insecten in Nederland.’

Windpark Fryslân ondersteunt dit mooie initiatief samen met bouwconsortium Zuiderzeewind (bestaande uit Siemens Gamesa en Van Oord), Visser & Smit Hanab, TenneT en Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Tom Dohmen en Michel Molema, projectmanagers van Visser & Smit Hanab: ,,We werken van harte mee aan dit duurzame project door circa twaalf kilometer berm in te zaaien met inheemse, meerjarige bloemen. We werken langs de Rijksweg A7 vanaf de Afsluitdijk Zurich tot voorbij Joure.”

,,Met andere infrastructuurbeheerders hebben we afgesproken om meer oog te hebben voor natuur en omgeving”, aldus Ed van Moolenbroek, programmaleider Duurzaam op Land TenneT. ,,Dit is een mooie gelegenheid om deze infranatuur te realiseren en voor ons een stimulans om daar in het netwerk oog voor te hebben.”

Deborah Post, biologisch-dynamisch imker en initiatiefnemer van Honey Highway: ,,Ik wil iets doen om bijen en andere insecten te behouden en terug te brengen in onze landbouw en mooie Nederlandse landschappen. Door de bermen te zaaien met 40-50 soorten wilde bloemenzaden, creëren we een blijvend paradijs voor bijen en andere insecten.”