Friese ouderenzorgorganisaties aan de slag met zorgtechnologie

Acht Friese zorgorganisaties voor verpleeghuiszorg gaan samenwerken op het gebied van zorgtechnologie met het programma 'Anders werken in de zorg Fryslân'. Daarmee willen zij de kwaliteit van zorg vasthouden en zelfs verbeteren, ondanks een groeiend aantal kwetsbare ouderen en een toenemende krapte op de arbeidsmarkt.

De Friese zorgorganisaties gaan in hoog tempo nieuwe technologieën inzetten. Dit is nodig omdat het aantal ouderen landelijk -en dus ook in Friesland- toeneemt. De beschikbaarheid van kundig personeel staat nu al onder druk, waardoor de komende jaren grote tekorten worden verwacht. Deze problematiek speelt uiteraard bij meer zorgaanbieders en daarom zetten de Friese ouderenzorgorganisaties gezamenlijk ontwikkelgelden in.

Noorderbreedte-bestuurder en initiatiefneemster Saskia van Opijnen: ,,Dit programma starten we niet omdat het anders kan, maar omdat het anders moet. We willen maximaal van elkaars ervaringen leren, doelmatig investeren en de kwaliteit van zorg verbeteren."  

In het Brabantse verpleegcentrum tanteLouise in Bergen op Zoom is een jaar geleden een soortgelijk project gestart. ,,We hoeven bij de inzet en ontwikkeling van nieuwe zorgtechnologie het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden, want we maken gebruik van ervaringen die zijn opgedaan in West- Brabant.” 


De Friese zorgaanbieders gaan – naast de in de regio al lopende initiatieven - van start met al goed werkende toepassingen in West-Brabant zoals planbare continentiezorg met een signaleringssysteem, deskundigheid op afstand met de inzet van een Smart Glass en een heupairbag waarmee het aantal heupfracturen kan worden voorkomen. De eerste resultaten bij tanteLouise zijn hoopgevend: het aantal fracturen is aantoonbaar teruggebracht. Dat scheelt niet alleen een hoop persoonlijk leed, maar bespaart tevens kosten en tijd. 


Medewerkers moeten worden opgeleid om met behulp van deze technologie zorg te verlenen. ,,Het is een kwestie van proberen, toepassen en met elkaar ervaringen delen. En natuurlijk zullen cliënten en familieleden moeten wennen aan een andere manier van zorg krijgen, maar de zorg wordt er kwalitatief echt beter van”, zegt Inge Scholing bestuurder van Mienskipssintrum Leppehiem, één van de deelnemende organisaties in Friesland. De overige deelnemers zijn Noorderbreedte (Leeuwarden), ZuidOostZorg (Drachten), Zorggroep Alliade (Heerenveen), Kwadrantgroep (Drachten), Patyna (Sneek), Mienskipssintrum Leppehiem (Akkrum), Valuas Zorggroep (Aldeboarn) en Zorggroep Sint Maarten (Joure).