Woudagemaal opnieuw in werking om water af te voeren

Wetterskip Fryslân brengt maandag het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer opnieuw onder stoom om water af te voeren van de Friese boezem.

In de afgelopen dagen is veel regen gevallen en ook de komende week wordt veel neerslag verwacht.

Het Woudagemaal wordt twee keer per jaar gepland onder stoom gezet. Vorige week was het gemaal nog gepland actief. Omdat de spuimogelijkheden naar de Waddenzee beperkt zijn, zet het waterschap de extra pompcapaciteit van het gemaal bij Lemmer in.

Lees ook | Waarom het Woudagemaal sowieso twee keer per jaar onder stoom wordt gezet