Provincie gunt Séfonsterpolder bij Rijs voorlopig aan natuurbeheerder It Fryske Gea

Natuurbeheerder It Fryske Gea mag de Séfonsterpolder kopen van de provincie Fryslân. It Fryske Gea was een van de zes kandidaat-kopers die meedong om het natuurgebied.

Voorwaarde voor de verkoop was dat de aanbieder goed voor de natuur zou zorgen. Voorheen gingen natuurgebieden vaak automatisch naar een natuurbeheerder zoals It Fryske Gea of Staatsbosbeheer, maar ook boeren maakten deze keer kans op de 25 hectare grote polder.

Lees ook | Zes kandidaat-kopers voor natuurgebied Rijs

De Sefonsterpolder grenst aan het Rysterbos, dat It Fryske Gea al beheert. De natuurbeheerder wil de nestgelegenheid van de bosrand verbeteren om zo meer voedsel te bieden aan vogels. De polder zelf moet verrijkt worden met bloemen, waardoor het een aantrekkelijker leefgebied wordt voor vlinders.

De vijf andere aanbieders mogen nog bezwaar indienen tegen de verkoop van de Séfonsterpolder.