D66 stelt college DFM vragen omtrent toezegging bouwvoorbereidingskrediet aan It Klimmerblêd uit Sint Nicolaasga

JOURE D66 heeft het college van De Fryske Marren vragen gesteld over het toezeggen van een bouwvoorbereidingskrediet aan It Klimmerblêd in Sint Nicolaasga.

De basisschool kreeg evenals De Paedwizer uit Sint Nicolaasga een bouwvoorbereidingskrediet toegekend voor vervangende bouw. De schoolbesturen van beide scholen gaan samen met de gemeente De Fryske Marren onderzoeken of nieuwbouw op een locatie tot de mogelijkheden behoort. Met het bouwvoorbereidingskrediet kunnen beide schoolbesturen starten met de voorbereidingswerkzaamheden.

Zowel De Paedwizer als It Klimmerblêd hebben bij de gemeente een aanvraag ingediend voor uitbreiding en/of renovatie. Voor beide scholen geldt dat nieuwbouw binnen een termijn van vijf jaar de voorkeur heeft. Ook in het opgestelde Masterplan Sint Nyk kwam nieuwbouw van de scholen als wens naar voren.

Volgens D66 wijken de afsopraken af van het integraal huisvestingsplan (IHP). ,,Daarin staat namelijk: ‘It Klimmerblêd, geen IHP-voorzieningen. Het gebouw heeft goede voorzieningen en qua onderhoudsstaat goed’. De keuze van het college om It Klimmerblêd een bouwvoorbereidingskrediet toe te kennen roept bij onze fractie de nodige vragen op.”

D66 wil onder andere weten wat de reden is geweest om het beleid dat is opgesteld en vast is gelegd in het IHP los te laten voor It Klimmerblêd, wat wethouder Boelsma heeft gedaan met de bezwaren die zijn aangedragen door verschillende raadsleden tijdens en na (in)formele gesprekken en welke status het college geeft aan het Masterplan Sint Nyk.

Krimpgebieden

De fractie van D66 zegt meerdere keren te hebben gevraagd aan de portefeuillehouders, wethouder Boelsma en wethouder Veltman, om actief beleid te voeren in krimpgebieden op onderwijsbeleid. De partij wil weten welke rol de portefeuillehouders hebben genomen bij eventuele samenwerking tussen It Klimmerblêd, De Paedwizer en OBS de Beuk.

Andere zaken die D66 wil weten zijn of It Klimmerblêd en De Paedwizer plannen hebben om verder te gaan als een school en welke rol wil het college daarbij in wil nemen en hoe het college aankijkt tegen het mogelijke gevolg van nieuwbouw dat de drie bestaande scholen leeg komen te staan.

Ook wil D66 weten ,,of het college het met ons eens is dat deze ‘bokkensprong’ van de portefeuillehouder een precedent schept voor andere scholen in onze gemeente. En waar het geld vandaan komt dat is toegezegd aan It Klimmerblêd. Dat is namelijk niet begroot in het IHP.”