Café-restaurant Tjeukemeer over in andere handen: naamswijziging en plannen voor B&B en cafetaria

OOSTERZEE - Café-restaurant Tjeukemeer in Oosterzee is maandag van eigenaren veranderd. Daarnaast prijkt er vanaf nu de naam Café de Jister op de muur.

Ook is het de bedoeling dat er dit jaar een kleine B&B wordt gerealiseerd in de woning en dat over één tot twee jaar het café wordt uitgebreid met een cafetaria.

Na vijftien jaar hebben Peter en Froukje Fabriek het stokje overgegeven aan Harm en Johanna de Jong en Evert en Hieke Veldkamp. Laatstgenoemden gaan de

werkzaamheden in het café verrichten. De huidige activiteiten in het café zoals darten, biljart en klaverjassen blijven bestaan. Daarnaast gaan de nieuwe eigenaren extra activiteiten aanbieden.

Café restaurant Tjeukemeer was 34 jaar in handen van de familie Fabriek. In 1986 startten Geert en Rika Fabriek met het bedrijf. Hun zoon Peter kwam in 1997 in het bedrijf te werken.

In 2005 nam Peter Fabriek samen met zijn vrouw Froukje het bedrijf over. Zij hebben de toenmalige bedrijfsvoering voortgezet en gaven er hun eigen draai aan.

Het bedrijf deed vanaf 2008 mee met een kwaliteitsprogramma van Heineken en won diverse prijzen met het tappen van pils. In 2010 werd het bedrijf uitgeroepen tot ‘Gouden Horecazaak’.

Nieuwe uitdagingen

Peter en Froukje zeggen toe te zijn aan nieuwe uitdagingen in hun leven. Achter de schermen hebben zij zich de afgelopen jaren bijgeschoold en zijn nu beide klaar voor een nieuwe toekomst.

,,Wij zijn dankbaar dat het bedrijf wordt voortgezet door de nieuwe uitbaters en het café in Oosterzee blijft bestaan. We danken hun gasten voor het vertrouwen en wensen Johanna en Hieke veel ondernemersplezier toe in café de Jister.”

Bouwbedrijf

Johanna en Harm de Jong wonen met hun vier dochters in Oosterzee. Sinds 2002 hebben zij een bouwbedrijf met stalling.

Hieke en Evert Veldkamp wonen sinds 2016 in Echten en hebben drie kinderen. Ook zijn zij eigenaar van Postkamp Handel verkoop tweedehands witgoed.

Doordat Evert Veldkamp en Harm de Jong fanatieke darters zijn kwam de overname van het café ter sprake.

,,Wij zien veel potentie in het café met de vele verenigingen een locatie kort bij het Tjeukemeer. Ook zijn er uitbreidingsmogelijkheden. Dat heeft ons doen besluiten het café te kopen. Niet alleen voor ons, maar ook het verenigingsleven vinden wij dat dit in het dorp aanwezig moet zijn.”