Foto’s | Betrokken partijen krijgen bij safaritocht tekst en uitleg over gebiedsplan Nannewiid

OUDEHASKE - Tal van betrokkenen hebben vrijdag tekst en uitleg gekregen over een gebiedsplan rondom het Nannewiid. Dat gebeurde bij een gezamenlijke safaritocht van de Stichting Nannewiid e.o. en Staatsbosbeheer.

Hieronder een door de organisatie zelf aangeleverd verslag.

De stichting Nannewiid, een burgerinitiatief, wil een gebiedsplan rond het Nannewiid maken waar natuur en recreatie hand in hand gaan.

Een gezelschap bestaande uit vier dorpsbelangen (Oudehaske, Haskerhorne, Sintjohannesga en Rottum), het Wetterskip, de gemeente De Fryske Marren, de provincie Friesland, Streekwurk, Vrienden van het Nannewiid, de Marrekrite en Staatsbosbeheer trokken het bijzondere natuurgebied van het Nannewiid in.

De Douwepôlle is een bijzonder stukje overgebleven veengrond aan de westkant van het Nannewiid. Het gebied is omrand met sloten waardoor het normaal niet toegankelijk is. Ook Witteveen+Bos, afgelopen week gekozen als begeleidend buro voor de verkenningsfase, was al aanwezig om kennis te maken met alle partijen.

Er werd gestart met de geschiedenis van het project. Na de uitleg over de natuureducatie voor scholen bij Bliid op ’t Wiid trokken we onder begeleiding van Boswachter Henk- Jan van der Veen van Staatsbosbeheer richting Douwe Polle. Henk- Jan vertelde alles over de natuurwaarden en het ecosysteem van het Nannewiid en het omliggende gebied.

Een unieke stukje veengebied dat Staatsbosbeheer graag in stand wil houden. Het gaat erg goed met de natuur van het Nannewiid, de water kwaliteit ontwikkelt zich fantastisch en ook de flora en fauna ontwikkelen zich goed.

De enorme groei van waterplanten en vervening is een ‘boppeslach’ voor de natuur maar maakt zwemmen en bevaren van het Nannewiid nagenoeg onmogelijk.

,,Alle partijen zijn het er mee eens dat er iets moet gebeuren en dat het belangrijk is een juiste balans tussen natuur en recreatie te vinden. Immers als we niets doen kunnen we over 10 jaar naar de overkant lopen en kan er niet meer geschaatst worden. De balans vinden is de uitdaging waar de deelnemers aan de Safaritocht samen aan willen werken. Een integraal plan voor een ‘bjusterbaarlijk plakje’ waar natuur en recreatie evenwichtig samengaan, in harmonie met de omgeving.”